Může se stát, že v hotelu dostanete jiný pokoj, než máte ve smlouvě, nemáte slibovaný výhled nebo vytoužený bazén zeje prázdnotou. Co dělat, jsme se zeptali právničky Barbory Pospíšilové z Pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Na reklamaci máte měsíc

Když narazíte na něco, co neodpovídá smlouvě o zájezdu, vytkněte vady bez zbytečného odkladu písemně přímo u cestovní kanceláře. Nebo u cestovní agentury, přes kterou jste zájezd pořizovali. „Nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. V opačném případě vám soud nemusí nárok na slevu přiznat. K vámi uplatňované reklamaci zájezdu by se měla cestovní kancelář vyjádřit do 30 dnů. Pokud s jejím stanoviskem nebudete souhlasit, můžete se domáhat svého práva skrze občanské soudní řízení, eventuálně se můžete před zahájením soudního řízení obrátit ještě na Českou obchodní inspekci s žádostí o vyřešení sporu v mimosoudní rovině,“ popisuje právnička Barbora Pospíšilová.

CK odpovídá za vše, co je ve smlouvě

Cestovní kancelář ze zákona odpovídá za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez ohledu na to, že služby poskytuje kupř. hotel. Pokud tedy v hotelu dostanete jiný pokoj, než jaký vám byl smlouvou přislíben, nemůže vám následně cestovní kancelář tvrdit, že je to čistě věcí hotelu a ona s tím nemá nic společného.

Poraďte se s Frankfurtskou tabulkou

Jakou slevu chtít? Podle právníků to není jednoznačné a žádný zákon to jasně neříká. Měla by být přiměřená rozsahu a trvání vady. Jenže kolik to je? „V tom vám může být nápomocná tzv. Frankfurtská tabulka dohledatelná i na internetu, která sice není právně závazná, ale i tak je k ní obecně přihlíženo,“ radí právnička.

Frankfurtská tabulka

Co dělat, když…

1) V průběhu zjistíte, že zájezd nemá vlastnosti, o kterých vás cestovní kancelář ujistila (např. slíbená strava pětkrát denně, a je jenom třikrát; pokoj měl být s výhledem na moře, a je s výhledem do zahrady; hygiena sociálních zařízení je nedostatečná; bazén pro děti se opravuje).

Nejprve vady zdokumentujte (fotografie, video), zajistěte si nezávislé svědky, pokud je to možné, vezměte si na ně kontakt, a zajistěte si jiné důkazy, např. potvrzení z recepce hotelu, že váš pokoj nemá výhled moře. Pak kontaktujte delegáta cestovní kanceláře a sdělte mu, nejlépe v písemné podobě a ve dvou vyhotoveních, kdy na jedno si necháte delegátem podepsat převzetí, co je jinak, než by mělo být. Současně delegátovi určete přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Cestovní kancelář by měla nápravu sjednat, pokud si její sjednání nevyžádá neúměrné náklady. Pokud ve vámi stanovené lhůtě nedojde k nápravě, můžete si sjednat nápravu sami, v takovém případě vám pak cestovní kancelář musí uhradit náklady, jež jste k tomuto sjednání účelně vynaložili. Je dobré vědět, že lhůtu ke sjednání nápravy nemusíte cestovní kanceláři dávat, pokud odmítla nápravu sjednat, nebo v případě, že se vzhledem k vašemu zvláštnímu zájmu vyžaduje okamžitá náprava.

2) Z hotelového jídla je vám špatně a začali jste se stravovat jinde, i když máte zaplacenou plnou penzi.

Obraťte se na cestovní kancelář, vytkněte jí tuto vadu a požadujte slevu z ceny zájezdu. Toto učiňte nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Současně přiložte také účtenky z restaurace, kde jste se stravovali místo hotelu, a požadujte jejich proplacení z důvodu vzniklé majetkové škody. Vznesený požadavek ideálně podložte nějakým důkazem, např. v podobě svědeckých výpovědí jiných účastníků zájezdu, popř. i lékařskou zprávou, jestliže vaše potíže byly závažnějšího charakteru. Pokud CK vámi vzneseným požadavkům nevyhoví, máte možnost danou záležitost řešit soudní cestou.

3) Hotel, ve kterém máte bydlet, je již obsazen.

Cestovní kancelář by vám měla zajistit jiný hotel. Pokud bude nižší kategorie, máte nárok na vrácení rozdílu v ceně zájezdu. Pokud bude vyšší kategorie, cena zájezdu vám nemůže být navýšena, tyto náklady jdou k tíži cestovní kanceláře. Jestliže se vám náhradní řešení cestovní kanceláře nelíbí a nesouhlasíte s ním, musí vám cestovní kancelář zajistit na své náklady přepravu na místo odjezdu, popř. na jiné dohodnuté místo. Následně zájezd u cestovní kanceláře reklamujte a požadujte slevu z ceny zájezdu, popř. podle situace zvažte také vznesení požadavku na náhradu vzniklé majetkové škody a nemajetkové újmy.

Video: Češi si dopřávají, za dovolenou dají i několik výplat. Jak se cestování změnilo?

Video
délka: 02:33
1080p 720p 360p

Češi si dopřávají, za dovolenou dají i několik výplat. Jak se cestování změnilo? David Budai, Petr Soukup, Lukáš Červený, hudba: hudebnibanka.cz / Stephane Sarrazin - WHITE SAND

Fotogalerie
4 fotografie