AUTIS CENTRUM, O. P. S.

Nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám. Služeb Autis Centra využívá více jak 80 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 45 let. Mnohdy se jedná o klienty s těžkou symptomatikou autismu, kdy služby nelze poskytovat jinak než v poměru 1 klient: 1 asistent. Služby Autis Centra jsou poskytovány v průběhu celého týdne. Poskytují registrované sociální služby, konkrétně sociálně aktivizační službu a víkendové odlehčovací pobyty pro osoby s autismem ve věku od 5 do 45 let, a dále službu raná péče pro klienty od narození do věku 7 let. Součástí aktivit je spolupráce s komunitním spolkem Autisté jihu, jehož členy jsou lidé s autismem, jejich rodiny a přátelé.

Kontakt:  Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

telefon:  Bezplatná telefonní linka NONSTOP: 606 046 118
e-mail: info@autiscentrum.cz
Identifikační číslo: 02426374

Číslo účtu: 223830888/0600
Web: https://www.autiscentrum.cz
FB: https://www.facebook.com/autiscentrum/