CENTRUM PARAPLE, O.P.S.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Je oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat mohou jen díky solidaritě tisíců lidí. Činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky nerozdělují příjemcům, využívány jsou k financování přímých služeb, pomoci a péče o klienty s poškozením míchy.

Kontakt: Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10-Malešice

telefon: 274 771 478
e-mail: paraple@paraple.cz
Identifikační číslo: 24727211

Číslo účtu: 932 932 932/0300
Web: https://www.paraple.cz/
FB: https://www.facebook.com/paraple.cz