Proč?

Neziskové organizace, to jsou tisíce lidí, tisíce příběhů. Jen o málu z nich ale veřejnost ví. Možná byste byli překvapeni, jaké druhy důležité pomoci se téměř bez povšimnutí každý den odehrávají v nejrůznějších koutech Česka. A Blesk chce tuto nezištnou pomoc ocenit.

Koho představujeme?

Blesk Srdce pro vás spolupracuje jen s prověřenými organizacemi. S jejich výběrem pomáhá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Přednostně pak zveřejňujeme ty, které disponují Značkou spolehlivosti a s tím souvisejícím označením Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. To je totiž zárukou, že nezisková organizace efektivně naplňuje své deklarované poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Jinými slovy – nezisková organizace, která toto označení získá, je důvěryhodným partnerem pro dárce, spolupracující instituce, ale též pro zájemce o zaměstnání nebo dobrovolníky. A Blesk věří, že má smysl jejich práci ukázat čtenářům. 

Více informací najdete na http://www.znackaspolehlivosti.cz/

Kdo se může hlásit? Co tím získáte?

Jste veřejně prospěšná nezisková organizace? Přihlaste se na www.avpo.cz! Pokud uspějete, budete zařazeni do projektu Blesk Srdce pro vás a dostanete mediální prostor v deníku Blesk. Ale hlavně získáte šanci oslovit potenciální dárce, sponzory, ale také třeba dobrovolníky, zaměstnance či přímo klienty… Oni budou vědět, že jde o důvěryhodnou společnost, a vaše cesta k nim je mnohem snazší. Oslovíte veřejnost, zviditelníte svoji činnost.

Co poskytne Blesk?

Blesk medializuje jak danou organizaci, tak i její poslání. Každá organizace dostává rozsáhlý prostor v deníku Blesk. Nejde o něco přehlédnutelného, hodnota prostoru se dá vyčíslit ve statisících až milionech korun.

Zároveň všechny články zveřejňujeme na webu Blesk.cz a na www.srdceprovas.cz, kde organizaci zařadíme do seznamu prověřených organizací, kterým stojí za to pomáhat. 

Charitativní projekt Blesk Srdce pro vás

Charitativní činnosti se věnuje deník Blesk, nejprodávanější deník v Česku, již od roku 2008. V předchozích letech jsme pomáhali prostřednictvím projektu Srdce pro děti. V roce 2015 jsme se rozhodli pomoci výrazně větší skupině znevýhodněných. Nabízíme také osvětu v orientaci mezi nadacemi a organizacemi v Česku. To vše na stránkách nejčtenějšího deníku v ČR a na www.srdceprovas.cz.