Podle právníků neškodí proklepnout si cestovní kancelář dopředu, a hlavně číst smlouvu, kterou s ní sepisujete. Co všechno cestovka musí a na co máte nárok? Již přístup a jednání pořadatele zájezdu vám může napovědět, jaké s ním bude jednání při řešení případných problémů a reklamace.

„Člověk vždy kupuje dovolenou s pocitem, že si odpočine, zrelaxuje se a vše bude v pořádku. Mnohdy jej tak ani nenapadne při sjednávání zájezdu přemýšlet nad tím, o čem všem by jej měla cestovní kancelář informovat,“ říká JUDr. Barbora Pospíšilová ze společnost D.A.S. Právě potvrzení o zájezdu či smlouva jsou přitom dokumenty, díky kterým můžete zájezd reklamovat.

„Pro uzavření smlouvy o zájezdu se nevyžaduje písemná forma. Oproti tomu potvrzení o zájezdu vám musí být vždy cestovní kanceláří vydáno v písemné podobě, a to hned při uzavření smlouvy nebo bezprostředně potom,“ upozorňuje Pospíšilová. Spolu s ním byste měli obdržet také doklad o pojištění cestovní kanceláře.

Potvrzení o zájezdu nemusíte od cestovní kanceláře obdržet, když je smlouva o zájezdu uzavřena písemně a obsahuje všechny informace, které má obsahovat potvrzení o zájezdu. Když nesedí obsah písemné smlouvy s obsahem potvrzení, nevěste hlavu, ale jásejte! „Platí pro vás vždy to, co je výhodnější,“ říká právnička.

Máte ve smlouvě cenu, ale zaplatit chtějí víc? Je to možné. Třeba při zdražení pohonných hmot či výrazné změně kurzu koruny. Když s novou cenou nesouhlasíte, měli byste dostat nabídku na zájezd celkově odpovídající zájezdu původně sjednanému. I kdyby byl takový zájezd kvalitnější, nesmí po vás chtít více peněz. Když bude ale levnější, máte právo na vrácení rozdílu ceny za původní zájezd.

Když cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, musí vám kromě vrácené kupní ceny zájezdu uhradit také penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Penále neplatí, když se zájezd ruší kvůli nenaplnění kapacity nebo při zásahu vyšší moci (kupř. přírodní katastrofa).

Potvrzení o zájezdu musí obsahovat:

✔ Označení smluvních stran

✔ Vymezení zájezdu (popis může být nahrazen kupř. číslem zájezdu z katalogu)

✔ Údaj o ceně zájezdu a co cena nezahrnuje

✔ Označení způsobu, jak můžete uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně lhůt pro toto uplatnění

✔ Informace o storno poplatcích, tzv. odstupném

✔ Informace o tom, zda zájezd zahrnuje další služby, jejichž cena není v ceně zájezdu, a dále zpřesňující informace o ubytování, dopravě a stravování

Všechny důležité informace k zájezdu musíte dostat minimálně 7 dní předem. Jestli je cestovka pojištěná, si můžete ověřit např. na webové stránce ministerstva pro místní rozvoj.

Co dělat, když...

1. Zájezd neodpovídá (např. pokoj nemá slibovaný výhled na moře, nedostatečná hygiena, bazén se opravuje):

Nejprve vady zdokumentujte (fotografie, video), zajistěte si nezávislé svědky a vezměte si na ně kontakt, nechte si potvrdit recepcí hotelu, že váš pokoj nemá výhled na moře. Pak kontaktujte delegáta cestovní kanceláře a sdělte mu, nejlépe v písemné podobě a ve dvou vyhotoveních, kdy na jedno si necháte delegátem podepsat převzetí, co je jinak, než by mělo být.

Současně delegátovi určete přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Cestovní kancelář by měla nápravu většinou zjednat. Pokud ve vámi stanovené lhůtě nedojde k nápravě, můžete si ji zjednat sami, v takovém případě vám pak cestovní kancelář musí uhradit náklady, jež jste k tomu účelně vynaložili.

2. Vyskytnou se podstatné vady zájezdu (např. hotel je plně obsazen)

Cestovka vám musí nabídnout srovnatelnou náhradu a doplatit vám případný rozdíl v ceně. V případě lepších služeb po vás nesmí chtít doplatek. Když s nápravou nesouhlasíte, měla by vám zajistit na své náklady přepravu na místo odjezdu (i jiné dohodnuté).

3. Je vám špatně z hotelového jídla

Zajistěte si svědecké výpovědi a případně je doložte i lékařskou zprávou. Stravujte se jinde a schraňujte účtenky. Po příjezdu se obraťte na cestovní kancelář (nejpozději do měsíce), vytkněte jí tuto vadu a požadujte slevu z ceny zájezdu. Současně přiložte také účtenky z restaurace a požadujte jejich proplacení z důvodu vzniklé majetkové škody.

Vady písemně vytkněte cestovce (případně agentuře) nejpozději do měsíce od skončení zájezdu. Nárokovat můžete slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. V tomto vám může být nápomocná tzv. Frankfurtská tabulka (dohledatelná i na internetu), která sice není právně závazná, ale i tak je k ní obecně přihlíženo. Když se stanoviskem cestovní kanceláře nebudete souhlasit, obraťte se na soud, případně na Českou obchodní inspekci s žádostí o vyřešení sporu v mimosoudní rovině.

Frankurtská tabulka

VIDEO: „Jsme nároční, milujeme moře a jídlo,“ říká šéf cestovky o Češích na dovolené.

Video
délka: 02:07.34

„Jsme nároční, milujeme moře a jídlo,“ říká šéf cestovky o Češích na dovolené. David Budai, Petr Soukup, Lukáš Červený, hudba: hudebnibanka.cz / Stephane Sarrazin - SHERPA DREAM

 

Fotogalerie
20 fotografií