Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je zařízení specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN). Cíle: Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené a činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku atd.

Kontakt: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz
IČ: 60460202
Číslo účtu: 9990099900/0600
Web: www.ditekrize.cz/
FB: www.facebook.com/DKCcz