Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Kontakt:  Odboje 118/3, 737 01 Český Těšín

telefony a emaily: Mgr. Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka, katrusakova@ctemedetem.cz Monika Škanderová, manažerka kulturních projektů, skanderova@ctemedetem.cz, +420 777 074 664 Bc. Iveta Kluzová, koordinátorka kulturních projektů, office@ctemedetem.cz, tel.: 605 200 907 Ing. Barbora Staňková, kulturní referentka, administrace@ctemedetem.cz />IČ: 277 67 612
Číslo účtu: 204 13 50 54/0300
Web: http://celeceskoctedetem.cz/
FB: https://www.facebook.com/celeceskoctedetem