O co v organizaci jde? Především o osvětu. „To, že je prospěšné dětem číst, to jsme věděli vždy. Ale nikdy předtím v České republice nefungovala systematická kampaň cílená na nejbližší dospělé z okolí dítěte. Především na rodiče, ale i na učitele nebo vychovatele,“ říká ředitelka Eva Katrušáková.

Čas na nejmenší

Když v roce 2006 s kolegyněmi organizaci v Ostravě zakládaly, netušily tehdy, jak rychle se rozroste po celé republice. „Nadchla jsem se pro myšlenku společného trávení času dětí a rodičů prostřednictvím předčítání knížek, protože jsem sama matkou,“ povídá Katrušáková o tom, jak ji napadlo o něčem takovém uvažovat.

V dnešní uspěchané době zbývá rodičům na své děti méně času. „Často se stává, že děti po příchodu ze školy zmizí ve vlastním pokoji a pokud nemá rodina rituál společné večeře, tak se pak už ani nevidí,“ myslí si ředitelka. A ukazuje dokonce graf, jak rodina fungovala dříve, jak, když do domácností přišla televize a jak je to nyní.

Četl i Havel

Od svého vzniku má organizace za sebou tři desítky projektů. Jejím prostřednictvím četlo dětem přes 80 známých osobností, mimo jiné třeba Václav Havel, Zdeněk Svěrák, nebo třeba Bolek Polívka. „Nejprve chodili dobrovolníci z řad studentů ostravské konzervatoře číst dětem do nemocnic, pak jsme pokračovali ve školách,“ vzpomíná na začátky.

Babička a dědeček

Organizace také zajišťuje knižní dary například pro nemocnice, ordinace dětských lékařů či školky. Jedním z velkých projektů je Babička a dědeček do školky, kdy malým dětem předčítají senioři. Zapojilo se už více než 200 mateřských škol. „Dětem někdy chybí vlastní prarodiče. Často bydlí daleko, nebo ještě pracují. Když pak přijdou do školek naši dobrovolníci, navíc v pohádkovém kostýmu, děti jsou nadšené,“ říká Katrušáková.

 

Myšlenku převzali

„Čtěme dětem dvacet minut denně“ je sice sloganem organizace, nicméně nejde o nic nového. „Tato myšlenka se nachází v knize Američana Jima Trelease, která se stala bestsellerem a také akademickou příručkou na vysokých školách. Píše se v ní, co vše můžete dát svému dítěti, když mu pravidelně předčítáte,“ vysvětluje ředitelka organizace Celé Česko čte dětem.

 

Vývoj v rodinách

„Na jednoduchém grafu je vidět, jak si dříve členové rodiny povídali mezi sebou. Pak přišla televize. Rodina ještě byla pospolu, ale společně koukali na televizi. Dnes má každý před sebou obrazovku počítače, mobilu či jiného zařízení a jejich cesty se neprolínají. Málokdo si uvědomuje, jak destruktivní vliv to na rodinu má,“ popisuje Eva Katrušáková. Autorem grafu je polská univerzitní profesorka Maria Braun-Gałkowska.

 

Znáte z televize…

Organizaci můžete znát i z televizních spotů. Mají celkem tři. První je z roku 2010, druhý z roku 2012, nejnovější z letoška. Všechny namluvil svým legendárním hlasem Viktor Preiss a vysílá je Česká televize. První i druhý získal nejvyšší ocenění za nejlepší spoty pro veřejně prospěšnou kampaň.

 

Neziskovka roku!

Celé Česko čte dětem je financováno především z peněz od soukromých sponzorů. „Jde asi o devadesát procent financí. Zbytek tvoří účelové dotace,“ říká ředitelka. Možná i to byl jeden z bodů, díky kterému organizace získala ocenění Neziskovka roku 2017.

 

3500

Tolik institucí už organizace zapojila do svých projektů. Jde o školy, školky, nemocnice, knihovny…

 

Vydali knihu

Organizace vydala minulý měsíc po více než ročním úsilí i vlastní knížku. Jsou v ní tři povídky českých a tři povídky polských spisovatelů. Je pro děti ve věku 11 až 15 let.

 

Co přináší pravidelné čtení dětem?

* Vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

* Podporuje psychický rozvoj dítěte.

* Posiluje jeho sebevědomí.

* Rozvíjí jazyk, slovní zásobu.

* Formuje čtecí a písemné návyky.

* Učí samostatnému myšlení.

* Rozvíjí představivost.

* Zlepšuje soustředění.

* Trénuje paměť.

* Přináší všeobecné znalosti.

* Ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchu ve škole.

* Učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla.

* Zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači.

 

Kontakt

Celé Česko čte dětem, o. p. s.

Mail: info@ctemedetem.cz

Web: www.celeceskoctedetem.cz

Telefon: 774 782 191

 

Projekty můžete podpořit i vy!

Celé Česko čte dětem je dlouhodobý program, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti a tím i celé společnosti. Projekty na podporu emočního zdraví dětí a jejich čtenářské gramotnosti můžete podpořit i vy. Stačí poslat finanční příspěvek na bankovní účet 204 13 50 54 / 0300. Do zpráv pro příjemce napište kontakt na vás, abyste mohli dostat krásný dárek.