Společnost DUHA, z.ú.

Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Zajišťuje možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a možnost pečovat o vlastní domácnost. Možnost trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání. Možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy. Možnost navazovat a prožívat vztahy s blízkými lidmi…

Kontakt: Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

telefon: 286 592 971 a 602 610 693
e-mail: duha@spolecnostduha.cz
Identifikační číslo: 45247439

Číslo účtu: 35-7272940217/0100
Web: https://spolecnostduha.cz/
FB:https://www.facebook.com/SpolecnostDUHA