Nedoklubko

Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Pomáhají rodinám po předčasném porodu. Sdílí rady a informace, příběhy a zkušenosti. Podporují neonatologická oddělení v ČR. Posilují sounáležitost rodičů, sdílejí příběhy a podporují rodiny i zdravotníky. Zvyšují informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii.

Kontakt: V Olšinách 16/82,100 00 Praha 10

telefon: 608 888 778
e-mail: info@nedoklubko.cz
Identifikační číslo: 265 96 784

Číslo účtu:1171717/0100
Web: https://www.nedoklubko.cz//
FB:https://www.facebook.com/nedoklubko