HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE

Poskytují domácí hospicovou péči. Ta je pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu. Zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc.

Kontakt:  Svatopluka Čecha 20, Třeboň, nebo Husova 156, Jindřichův Hradec

telefon: 739 341 087
e-mail: info@kleofas.cz
Identifikační číslo: 22707328

Číslo účtu: 4640464389/0800
Web: https://www.devcatkomomo.cz/
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011117742586