Přestože si konečnost dnů svých či našich nejbližších nechceme připouštět, téma smrt se týká každého člověka, navíc v jakékoli fázi života – nejen ve stáří.

Kde hledat pomoc?

Nadějí jsou hospice, nejenom tzv. kamenné, tedy lůžková centra, ale i mobilní. Ty poskytují komplexní péči v domácím prostředí. Rodiny nevyléčitelně nemocných se mohou obracet i na Hospicovou péči sv. Kleofáše, působící na Třeboňsku a Jindřichohradecku, které se Blesk věnuje po celý listopad v projektu Srdce pro vás.

„Posláním hospice je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně v kruhu svých blízkých prožít poslední etapu života,“ popisuje ředitelka Irena Kalná. Její tým pomáhá nejen nemocným, ale i jejich rodinám.

Krátce a intenzivně

Péče o pacienta obvykle trvá jen chvíli, o to je však intenzivnější. Průměrně trvá přibližně čtrnáct dní, pak člověk odejde na druhý břeh… „Naše péče tím ale nekončí. Nadále pak pomáháme rodinám zesnulých,“ vysvětluje Kalná.

Tým sv. Kleofáše tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholog, a pokud si to pacient přeje, tak také duchovní. Co přesně dělají? „Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí a dalšími průvodními jevy choroby. Trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen,“ říká ředitelka.

Chceme umírat doma, jenže...

Nejčastějším přáním těžce nemocných a umírajících pacientů je zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Statistiky bohužel hovoří proti těmto přáním, 80 % Čechů umírá ve zdravotnických zařízeních (pro srovnání, ve Švédsku nebo Německu to je 50 % obyvatel, v Polsku 60 % a třeba v Itálii pouze 25 % lidí). „Situace se ale pomalu zlepšuje díky informovaným rodinám a také většímu rozšíření takzvané paliativní péče,“ říká ředitelka sv. Kleofáše. Domácí i kamenné hospice poskytují péči pacientům již ve všech krajích Česka. Od roku 2013 právě i na Třeboňsku a Jindřichohradecku.

Co je domácí hospicová péče?

  • Pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední fázi.
  • Je pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu.
  • Zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc.
  • Spolupracuje s praktickými lékaři. 
  • Je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro co největší pohodlí nemocného.
  • Poskytuje pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po smrti pacienta.
  • Organizuje setkávání rodin nemocných a pozůstalých.

Chcete pomoci?

Služby poskytované Hospicovou péčí sv. Kleofáše nejsou zatím hrazeny ze zdravotního pojištění. „S pojišťovnami aktuálně jednáme. Máme vícezdrojové fi nancování, například z ministerstva, z kraje, z měst. Podporují nás nadace a organizace nebo soukromí či firemní dárci svými službami či produkty,“ říká ředitelka Irena Kalná.

Sv. Kleofáš potřebuje na každý rok cca čtyři miliony korun. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na číslo účtu 4640464389/0800. Jak můžete pomoci, najdete i na stránkách www.kleofas.cz. „Pomocí může být i dobrovolnická činnost,“ doplňuje ředitelka.

Kleofáš má tým 32 lidí. Mezi nimi je například sedm zdravotních sester, čtyři lékaři, dva sociální pracovníci, sedm pracovníků v sociálních službách či třeba psycholog. Nezbytné zázemí organizace tvoří i administrativní pracovníci, PR pracovník, ekonom, účetní a ředitelka.

Kontakt

Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s.
Adresa: Svatopluka Čecha 20, Třeboň nebo Husova 156, Jindřichův Hradec
Telefon: 739 341 087
E-mail: info@kleofas.cz
Web: www.kleofas.cz