ELPIDA

Pražská organizace, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Na čísle 800 200 007 provozuje Linku pro seniory - Je to anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Dále provozuje Centrum Elpida - moderní vzdělávací a společenské centrum, místo pro setkávání seniorů. Nabízí poradny, cvičení, tréninky paměti a tematické workshopy. Vydává titul Vital - Nejčtenější časopis pro seniory v České republice.

Kontakt: Na Pankráci 40, 140 00 Praha 4

telefon: 272 701 335 
e-mail: info@elpida.cz
IČ: 27948706
Číslo účtu: 2838425028/5500

Podpořte Centrum Elpida pomocí dárcovské SMS DMS ELPIDA na číslo 87 777

Podpořte Linku seniorů pomocí dárcovské SMS DMS LINKASENIORUna číslo 87 777.
Web: www.elpida.cz