LATUS

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji. Zaměřuje se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích, a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítěti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Kontakt: Martinská 141/2 301 00 Plzeň

telefon: 775 969 047
e-mail: info@latusprorodinu.cz
IČ: 22767452
Číslo účtu: 249385305/0300
Web: www.latusprorodinu.cz