1) Proč vyhlašujeme tuto akci?

Neziskové organizace, to jsou tisíce lidí, tisíce příběhů. Jen o málu z nich ale veřejnost ví. Možná byste byli překvapeni, jaké druhy důležité pomoci se téměř bez povšimnutí každý den odehrávají v nejrůznějších koutech Česka. A Blesk chce tuto nezištnou pomoc ocenit.

2) Proč Značka spolehlivosti?

Blesk Srdce pro vás přednostně spolupracuje s neziskovými organizacemi, které disponují Značkou spolehlivosti a s tím souvisejícím označením Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. To je totiž zárukou, že nezisková organizace efektivně naplňuje své deklarované poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

Jinými slovy – nezisková organizace, která toto označení získá, je důvěryhodným partnerem pro dárce, spolupracující instituce, ale též pro zájemce o zaměstnání nebo dobrovolníky. A Blesk věří, že má smysl jejich práci ukázat čtenářům.

Více informací najdete na http://www.znackaspolehlivosti.cz/

3) Proč forma grantu?

Blesk Srdce pro vás spolupracuje s Nadačním fondem J&T. A ten nově vypisuje grant. Co je jeho cílem? Dát šanci organizacím získat Značku spolehlivosti, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Hodnocení spolehlivosti je proces, který zahrnuje vstupní analýzu, podrobné hodnocení a posouzení radou pro hodnocení spolehlivosti. Poplatek za takové vstupní hloubkové hodnocení činí 18 000 Kč.

Protože víme, že některým neziskovým organizacím brání v získání tohoto označení především omezené finanční prostředky a tato částka se jim může jevit jako vysoká, projekt Blesk Srdce pro vás se ve spolupráci s Nadačním fondem J&T rozhodl nabídnout organizacím finanční grantovou pomoc. Za úspěšné žadatele zaplatí polovinu částky za vstupní hodnocení!

Proč polovinu? Jsme přesvědčeni, že stojí za to Značku spolehlivosti získat, a druhá polovina částky je tudíž pro organizace jejich vkladem, který je motivuje uspět a dostat šanci oslovit veřejnost.

4) Kdo se může hlásit?

Jste veřejně prospěšná nezisková organizace? Přihlaste se! Zajistíme vám šanci získat značku Spolehlivá veřejně prospěšná společnost. Následně pak rozsáhlý prostor v Blesku, v nejčtenějším deníku v zemi, a na webu Blesk.cz. Dostanete šanci zviditelnit svoji činnost. A také získat finanční podporu prostřednictvím DMS kampaně. 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2017

5) Jak se hlásit?

Přihlášku a všechny potřebné informace naleznete na www.nadacnifondjt.cz

6) Co tím získáte?

Pokud uspějete a projdete hodnocením, budete zařazeni do projektu Blesk Srdce pro vás a dostanete mediální prostor v deníku Blesk. Ale hlavně získáte šanci oslovit potenciální dárce, sponzory, ale také třeba dobrovolníky, zaměstnance či přímo klienty… Oni budou vědět, že jde o důvěryhodnou společnost, a vaše cesta k nim je mnohem snazší. Oslovíte veřejnost, zviditelníte svoji činnost.

7) Co poskytne Blesk?

Blesk medializuje jak danou organizaci, tak i její poslání. Každá organizace dostává rozsáhlý prostor v deníku Blesk. Nejde o něco přehlédnutelného, hodnota prostoru se dá vyčíslit ve statisících až milionech korun.

Zároveň všechny články zveřejňujeme na webu Blesk.cz a na www.srdceprovas.cz, kde organizaci zařadíme do seznamu prověřených organizací, kterým stojí za to pomáhat.

Charitativní projekt Blesk Srdce pro vás

Charitativní činnosti se věnuje deník Blesk, nejprodávanější deník v Česku, již 8 let. V předchozích letech jsme pomáhali prostřednictvím projektu Srdce pro děti. Před rokem jsme se rozhodli pomoci výrazně větší skupině znevýhodněných. Nabízíme také osvětu v orientaci mezi nadacemi a organizacemi v Česku. To vše na stránkách nejčtenějšího deníku v ČR a na www.srdceprovas.cz

Fotogalerie
42 fotografií