ADRA O. P. S.

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Je součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytuje okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšuje životní podmínky lidí žijících v chudobě. Dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další).

Kontakt:  Markova 600/6, 158 00 Praha 5

telefon:  734 795 306
e-mail: adra@adra.cz
Identifikační číslo: 61388122

Číslo účtu: 66888866/0300
Web: https://adra.cz/
FB: https://www.facebook.com/ADRACzechRepublic