Záběr organizace ADRA, jejíž činnost Blesk představuje v projektu Srdce pro vás v měsíci dubnu, je velmi široký. „Když dojde k přírodní katastrofě nebo válečnému konfl iktu, jsme tu, abychom zajistili lidem vodu, jídlo a střechu nad hlavou. Pečujeme o nemocné, děláme společnost osamělým, stavíme školy, vzděláváme,“ popisuje jen několik druhů pomoci ředitel Radomír Špinka.

Snaží se být oporou jak doma, tak v zahraničí. Lidem v chudých zemích chce ADRA dát šanci na lepší budoucnost, stejně tak obyvatelům Česka, kteří se ocitli v nouzi. „Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy a žít důstojný život. Naše práce mění k lepšímu životy lidí po celém světě,“ vysvětluje Špinka.

Organizace je postavena na práci dobrovolníků, kteří jsou rozeseti po světě. S financováním chodu pomáhají dárci. „Díky jejich laskavé pomoci můžeme organizovat pomoc my,“ vysvětluje ředitel.

Humanitární pomoc

ADRA je jednou z největších humanitárních organizací v Česku a je i součástí mezinárodní sítě organizací ADRA s pobočkami ve více než 100 zemích světa. Díky tomu může rychle reagovat a okamžitě začít pomáhat přímo tam, kde je zrovna potřeba. V Česku i v zahraničí.

Pomáhá i ve válečných konfliktech.
Autor: ADRA

V Česku 15krát

ADRA, to není jen pomoc v zahraničí, jak se někdy zdá. Organizace pomáhá i v Česku třeba dětem v dětských domovech, osamělým seniorům, dlouhodobě nemocným či lidem se zdravotním i mentálním postižením.

„Mít si s kým popovídat, zasmát se, podělit se o to, co nás tíží. Pro někoho samozřejmost, pro jiné vzácnost. Právě kvůli tomu jsou tu naši dobrovolníci a dobrovolnice. Prostřednictvím dobrovolnických center propojujeme lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují,“ vysvětluje Radomír Špinka. Po celém Česku je 15 dobrovolnických center.

Roznáší i nákupy

Provozuje charitativní ADRA obchody, pořádá akce pro dobrovolníky a dobrovolnice, organizuje firemní a rozvíjí zahraniční dobrovolnictví. V době pandemie dobrovolníci pomáhali například v přetížených sociálních a zdravotnictkých zařízeních, šili roušky a zapojili se i do roznášení nákupů osobám nejvíce ohroženým nákazou.

Zapojte se do dobrovolnictví

Dobrovolníci a dobrovolnice organizace ADRA přináší radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují. Podívejte se na stránky www.ADRA.cz, jak se můžete zapojit vy.

Pomoci můžete i vy

Darovat peníze může být tou nejsnadnější cestou, jak pomáhat. Oblíbené jsou třeba ADRA Dárky – dárcovské certifikáty, které věnujete svým blízkým, a zároveň pomůžete těm, kteří to potřebují. Pomoci lze i posláním jakéhokoliv příspěvku. Na stránkách www.ADRA.cz najdete i další možnosti pomoci a také, na jaké konkrétní projekty můžete přispět.

Kontakt: ADRA, o. p. s.

Adresa: Markova 600/6 158 00 Praha 5

Telefon: 734 795 306

E-mail: adra@adra.cz

Web: www.adra.cz

IČO: 61388122

Fotogalerie
4 fotografie