Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením

Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. NFOZP je neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Jedním z nejúspěšnějších je projekt ochranné známky Práce postižených. Ta vytváří systém, podmínky a možnosti pro označování výrobků a služeb, které prokazatelně pocházejí od zdravotně postižených osob. Jejím účelem je především zviditelnit tuto práci jako kvalitní a konkurenceschopnou. Tým fondu je složen s odborníků na právo, neziskový sektor, personalistiku, marketing, PR a účetnictví a pracuje převážně na dobrovolnické bázi. Součástí tohoto týmu jsou i osoby se zdravotním handicapem.

Kontakt: Sokolovská 103/75 186 00 Praha 8

telefon: (sekretariát): 775 466 234
e-mail: dotazy@nfozp.cz
IČ: 27917169
Číslo účtu: 1018155478/6100
Web: http://www.nfozp.cz
FB: https://www.facebook.com/NFOZP