Raná péče EDA

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. 

 Obecně prospěšná společnost poskytuje: 

* terénní služby – návštěvy v domácnosti rodiny, kde se dítě cítí nejlépe. Konzultace v navazujících zařízení pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická zařízení apod.,

* podporu při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě, u odborných lékařů

* půjčování kompenzačních pomůcek a speciálních hraček vhodných pro děti se zrakovým postižením, telefonické konzultace rodině či pracovníkům zařízení

* ambulantní služby – posuzování zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podporu pohybového vývoje

* základní sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení

Kontakt: Trojická 2/387, Praha 2, 128 00

telefon: 224 826 860
e-mail: praha@ranapece.eu
IČ: 24743054
Číslo účtu: 241046261/0300
Veřejná sbírka: 2500141992/2010
Web: www.ranapece.eu