Ve společnosti EDA zdaleka nejde jen o zrak. „Jde i o takzvané kombinované postižení. V 85 % případů se totiž přidruží další. Třeba epilepsie, dětská mozková obrna, různé druhy složitých syndromů, kdy dítě třeba nepřijímá potravu ústy. Jde i o děti s mentálním postižením, které třeba nekomunikují, nebo i o autismus,“ vysvětluje ředitelka společnosti Petra Mžourková (40).

EDA zaměstnává 12 poradkyň rané péče, které ve čtyřech krajích (Praha, Střední Čechy, Pardubicko, Ústecko) dojíždějí do rodin. „Naše poradkyně přijede za dětmi a rodiči domů, přiveze pomůcky i nápady, jak s dítětem pracovat,“ popisuje Mžourková.

V týmu má i psychologa. „Především je třeba rodinu podpořit, když zjistí, že se jí narodilo dítě s postižením,“ vysvětluje ředitelka. Společnost chce, aby takové dítě vyrůstalo doma a neskončilo v ústavu.

Díky rané péči se takové případy stávají méně. O této péči by se měli rodiče dozvědět i od lékařů. „Snažíme se dělat osvětu, ale občas zjistíme, že o nás vůbec nevědí,“ popisuje Mžourková.

Pro rodiny mají široké spektrum služeb. Třeba pobyty, kde si rodiče vymění zkušenosti. Kromě terénních konzultací doma klienty doprovází na úřady, aby pomohli vyjednat sociální dávky, nebo třeba i k lékaři. „Když jde maminka s dítětem na speciální vyšetření, často neví, na co se ptát. Anebo jim pak připomeneme informace, které na ně doktor vychrlil,“ vysvětluje ředitelka s tím, že dělají i konzultace ve školkách, aby pedagog věděl, co všechno děti s postižením potřebují.

Jednou ze služeb je, že dětem vozí a půjčují speciální pomůcky a hračky, aby si je vyzkoušely, jsou-li pro ně vhodné. Pořádají i odborné semináře a kurzy.Tady funguje krizová linka, kam můžete zavolat se svými problémy.

Fotogalerie
5 fotografií