Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

Prostřednictvím pobočných spolků, které fungují po celé republice, poskytují sociální služby pro lidi se sluchovým postižením - tlumočnické služby, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci. Dále realizují spolkovou a volnočasovou činnost pro členy. Pobočných spolků mají aktuálně 58 a jsou zakladateli 5 obecně prospěšných společností, které se primárně zaměřují na poskytování sociálních služeb.

Kontakt: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 Karlín, 186 00 Praha 86

telefon: 224 816 829  
e-mail: snncr@snncr.cz
IČ: 00676535
Číslo účtu: 43-4148740257/0100
Web: http://www.snncr.cz/
FB: https://www.facebook.com/Svaz-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%ADch-a-nedosl%C3%BDchav%C3%BDch-osob-v-%C4%8CR-432002123498496/?fref=ts