Tlumočnické služby, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, volnočasové činnosti... Tohle všechno umí zařídit organizace, která má působnost po celém Česku.

"Máme 58 pobočných spolků, které dělíme podle toho, co dělají,“ řekla Blesku prezidentka svazu Šárka Prokopiusová (42). Sama je nedoslýchavá a potřebuje sluchadlo. „Když ho nemám, tak neslyším vůbec nic. Když potkáte na ulici člověka na vozíku nebo se slepeckou holí, tak asi víte, jaký má problém. My to máme jinak. Naši hluchotu většinou nikdo nepozná,“ popisuje žena, která byla do čela svazu zvolena na konci roku 2012.

Stěžejní věcí jejího spolku je zajišťování tlumočnických služeb neslyšícím, kteří používají znakový jazyk, například u lékařů nebo na úřadech. „Jde o službu, která je přibližně pro 10 tisíc lidí, což je počet uživatelů znakového jazyka,“ říká Prokopiusová. Další zásadní službou je odborné sociální poradenství, které je pro větší skupinu lidí. „Jde o lidi, kteří mají sluchovou vadu. Když tam zahrnu i seniory, kteří ztrácejí sluch postupem věku, jde asi o půl milionu osob,“ řekla prezidentka svazu.

Třetí významnou službou jsou takzvané sociální aktivizační služby, což se prý mnohdy prolíná s volnočasovými aktivitami. „Neslyšící a nedoslýchaví lidé mají často problém začlenit se do běžného života. Díky nám se můžou setkat s lidmi, kteří mají podobné problémy, vymění si informace a domluví se ve znakovém jazyce. Je to pro ně společensky strašně důležitá věc,“ dodává Prokopiusová.

Každý člen v pobočném spolku platí členské příspěvky. „To postačuje na zaplacení besed či výletů,“ tvrdí Prokopiusová s tím, že i tak si členové dále přispívají. Další příjmy jsou obvykle formou dotací od obce, kde sídlí. „Tady jde o granty nebo dotace přímo na provoz organizace. Jde o desetitisíce, což je pro nás dost peněz,“ řekla prezidentka. Další peníze mají možnost získat pobočné spolky, které mají registrované sociální služby, a to od obcí či krajských úřadů. Ústředí svazu také čerpá jednou ročně dotaci od Úřadu vlády – od MPSV dostane dotaci na poskytování celorepublikové tlumočnické služby.

Svaz vznikl v roce 1990 jako nástupnická organizace svazu invalidů, který fungoval od roku 1949 a měl sekce podle typu postižení. Když se pak rozpadl, sekce se rozdělily a vznikly jednotlivé svazy.

Více o projektu Srdce pro Vás naleznete: ZDE!!!

VIDEO: Srdce pro vás - LATA

Video
délka: 01:40
1080p 720p 480p 360p 240p

Srdce pro vás - LATA Blesk TV

Fotogalerie
8 fotografií