Nautis

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich - tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život. Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací.

Kontakt: Sídlo: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy Kontaktní adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8

e-mail: nautis@nautis.cz
IČ: 266 23 064
Číslo účtu: 5111440802/4000
Web: http://www.nautis.cz
FB: https://www.facebook.com/nautis.cz