Letní dům

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 26 let v jejichž osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. Rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní péče nebo již bylo odebráno, i ty které se ocitly v jinak tíživé situaci. A pěstouni vykonávající péči o svěřenou osobu.

Kontakt:  Vyšehradská 430/41, 128 00 Praha 2 - Nové Město

telefon: 222 940 616
e-mail: letnidum@letnidum.cz
IČ: 65998201
Číslo účtu: 406406406/0300
Web: http://www.letnidum.cz
FB: https://www.facebook.com/letnidum