Už 21 let nabízí pomoc těm nejzranitelnějším, kteří se do potíží dostali často ne vlastní vinou. „Jde o to pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí. Posláním je, aby nejmenší prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu,“ vysvětluje ředitel organizace Jan Bárta (62).

Jednou z činností Letního domu je spolupráce s pěti dětskými domovy. „Každé dítě se může samo rozhodnout, jestli s námi chce spolupracovat,“ říká Bárta o službě nazvané Kousek domova. Se svým týmem zajišťuje smysluplný volný čas dětí.

„Zkouší si tzv. tréninkové bydlení. Učíme je například finanční gramotnosti, jak si mají nakoupit, jak vybrat z bankomatu, jak se vyznat v mapách, aby si například naplánovaly cestu,“ popisuje. S dětmi pracují dlouhodobě a cíleně. Tvořivě rozvíjejí osobnost a podporují vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

Pomoc rodinám

Nejde o jedinou pomoc. Velmi důležité je, aby bylo dítě s rodiči. „Když je dítě v dětském domově, tak je třeba pomoci. Ale proč ještě nepomoci, aby se do dětského domova nedostalo,“ říká ředitel a doplňuje: „Věnujeme se prevenci, aby se problémům předešlo. Spolupracujeme s celou rodinou.“

Když nefunguje rodina, jsou pro děti vhodnější než ústavní výchova »náhradní« rodiče. Letní dům proto také doprovází pěstouny. A tato práce má smysl. „Každé zachráněné dítě je zázrak,“ dodává ředitel.

Rozsviťe Prahu

S Letním domem se může setkat i veřejnost. Pořádá několik akcí. Například Dobročinný bazar na náměstí Míru, Komunitní slavnosti, výstavy nebo třeba Řeku přání. Ta je letos na programu 22. listopadu od 17 hodin. V Praze na břehu Vltavy mezi Karlovým a Mánesovým mostem si můžete koupit vodní lampion přání a přispět na splnění přání rodin v tíživé životní situaci.

Jaké služby Letní dům nabízí?

PRO DĚTI

Kousek domova

Jde o dlouhodobou sociálně-terapeutickou práci s dětmi ze spolupracujících dětských domovů. Nabízí systém aktivit, jejichž cílem je posílení souboru psycho-sociálních schopností a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní plynulý přechod do samostatného života. Do této práce patří sociálně-terapeutické pobyty, pobyty v tréninkovém bytě a individuální doprovázení.


K sobě blíž

Volnočasové aktivity pro děti z dětských domovů, které doplňují odborné programy v rámci služby Kousek domova. Mají za cíl podpořit děti a mladé lidi ve snaze trávit volný čas aktivně, zážitkovou a hravou formou rozvíjet komunikační schopnosti i praktické dovednosti dětí. Aktivity se konají jak během návštěv v dětských domovech, tak na sociálně-terapeutických pobytech.

PRO MLADÉ DOSPĚLÉ

Spolu o krok dále Těm, kteří již dětský domov opustili (nad 18 let), nabízí podporu při osamostatňování: sociální poradenství, pracovní poradenství, asistenci a další služby. Tyto aktivity nabízí všem, kteří míří do Prahy.

PRO RODINY

Doma v rodině Jde o projekt, který podporuje rodiče, aby mohli lépe zvládat rodičovskou roli. Pomáhá dětem v rodinách, aby se doma cítily dobře a zdravě se vyvíjely. Letní dům nabízí provázení rodin, sociálně-terapeutické aktivity, základní sociální poradenství, psychoterapie, asistovaný kontakt či doučování.

PRO PĚSTOUNY

Péče o děti, se kterými si pěstouni vytvářejí vztah až v průběhu života, skýtá mnoho radostí, ale také starostí, které běžné rodiny nemají. Letní dům nabízí pěstounům doprovázení, vzdělávání a terapeutické služby.

KONTAKT LETNÍ DŮM Z. Ú.

Adresa: Vyšehradská 41, Praha 2

Telefon: 222 940 616 IČ: 65998201

Web: www.letnidum.cz

Mail: letnidum@letnidum.cz

VIDEO: Srdce pro vás - LATA

Video
délka: 01:40.72
Video se připravuje ...

Srdce pro vás - LATA Blesk TV

Fotogalerie
13 fotografií