SDRUŽENÍ NERATOV

Jedním z cílů sdružení Neratov je obnova poutního místa a návrat života do kdysi vysídlené vsi. To vše společně s postiženými lidmi. Ti v Neratově žijí a pracují. I díky nim Neratov může poskytovat stravovací, ubytovací či úklidové služby a tvořit tak příjemný turistický cíl. Sdružení Neratov provozuje sociální služby chráněné bydlení a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Spolek se dále dělí na střediska zaměřená na různé typy činností (řemesla, pohostinství aj.), každé středisko má svého vedoucího. V současné době Sdružení Neratov, z .s. zaměstnává téměř 250 lidí, z čehož je více než 160 s nějakým postižením.

Kontakt:  Bartošovice v Orl. h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl. h.

telefon:  494 530 058 Jana Němcová - předsedkyně Rady spolku, statutární zástupkyně
e-mail: sdruzeni@neratov.cz
Identifikační číslo: 46456970

Číslo účtu: 3095566309/0800
Web: https://www.neratov.cz
FB: https://www.facebook.com/sdruzenineratov/