Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Co nabízí? Domácí hospic, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek, poradnu, knihovnu, vzdělávání...

Kontakt: Bubenská 3, 170 00 Praha 7

telefon: 283 850 949, 775 166 863
e-mail: poradna@cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Číslo účtu: 2800193970/2010
Web: www.cestadomu.cz
FB: www.facebook.com/cestadomu