Od roku 2003 podáváme pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (PAS), ale i těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby. Rodinám, institucím a odborné veřejnosti,“ představuje organizaci její ředitelka Magdalena Thorová.

Posláním NAUTIS je prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytnout lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, bavili i pracovali, aby mohli žít co nejvíce samostatný a spokojený život. „Nabízíme lidem s autismem a lidem kolem nich takovou podporu, aby mohli žít lepší život,“ říká.

Už od dětství

NAUTIS proto podává pomocnou ruku už od raného věku dítěte. „Zásadní pro budoucí prognózu dítěte je včasná diagnostika. Ta by měla v ideálním případě proběhnout bezprostředně poté, co rodina či dětský lékař pojmou podezření, že jejich dítě se nevyvíjí běžným způsobem. Právě toto vyšetření vyvrátí nebo potvrdí, že jde o autismus,“ popisuje Thorová.

Pokud se vrozená porucha prokáže, může rodina čerpat další návazné služby. „Do rodiny v rámci rané péče začne docházet poradce rané péče, profesí speciální pedagog nebo psycholog a rodinu provází a podporuje v tom nejtěžším období, tedy v období vyrovnávání se s postižením dítěte. Mimo jiné ale rodiče vede i odborně, učí je, jak dítě rozvíjet, jak s ním pracovat, aby dosáhlo maxima svého potenciálu,“ říká dále ředitelka s tím, že odborník do rodiny nosí i speciální pomůcky pro rozvoj herních a jiných dovedností dítěte. A to není rozhodně poslední služba, kterou svým klientům organizace nabízí.

Od Aše po Zlín

Jak už název napovídá, Národní ústav pro autismus podporuje lidi s tímto postižením v celé republice. „Máme sociální služby, které nabízíme v rámci regionu, ale i napříč celou republikou, jako je například psychodiagnostika, nebo odborné poradenství, psychoterapeutické služby. Také jsme zřizovatelé speciálně pedagogického centra, které přijímá děti, studenti a žáky z celé republiky. Máme pobočky v Libereckém kraji, kde budeme otevírat mateřskou školku, chráněné dílny… Ten záběr máme opravdu široký,“ prozradila Thorová.

Ročně pomůžou dvěma tisícovkám lidí. „Jedná se o číslo, kam jsou započítaní nejen lidé s autismem, ale i pečující osoby a to z celé České republiky. Služby, které naši klienti využívají, se mezi sebou kříží. Klient tedy může využít jak ranou péči, tak zároveň poradenství. Takže ty dva tisíce klientů neznamenají úkony, ale opravdu jména lidí,“ uzavřela Magdalena Thorová.

Pomoc, kterou NAUTIS nabízí:

* Diagnostika poruch autistického spektra.
* Odborné sociální poradenství.
* Raná péče o děti do 7 let věku a jejich rodiny.
* Programy včasné intervence.
* Psychoterapie lidí s PAS i osob pečujících.
* Individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností.
* Programy podporovaného zaměstnávání.
* Domov se zvláštním režimem - v České republice ojedinělé zařízení pro osoby s kombinací autismu a problémového chování.
* Osobní asistence.
* Odlehčovací služby.
* Chráněné bydlení.
* Volnočasové aktivity pro děti i dospělé s PAS.
* Integrační Mateřská škola při NAUTIS.
* Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS – poradenství ohledně předškolního a školního vzdělávání žáků i studentů s autismem.
* Nakladatelství PASPARTA – vydávající odbornou literaturu i beletrii s tématem (nejen) autismu, poskytuje zaměstnání osobám s Aspergerovým syndromem.
* Vzdělávací programy v oblasti poruch autistického spektra (ročně proškoleno okolo 2000 zájemců z řad osob pečujících i odborné veřejnosti).
* Osvětové aktivity.

Kam se obrátit

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) Brunnerova 1011/3, Praha 17, Řepy, 163 00
IČ: 266 23 064
E-mail: nautis@nautis.cz
Web: www.nautis.cz

Chcete přispět?

Zaujala vás organizace? Chcete přispět na její chod a pomoci tím řadě postižených lidí? Jakýkoliv příspěvek můžete poslat na sbírkový účet 5111440802/4000.

Fotogalerie
5 fotografií

Video: Srdce pro vás - LATA

Video
Video se připravuje ...

Srdce pro vás - LATA Blesk TV