Celé září se deník Blesk věnoval v projektu Srdce pro vás Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice. Jedním z jeho důležitých článků je i Marie Fišerová, vedoucí pobočky centra pro Prahu a střední Čechy. „Děláme služby pro lidi, kteří mají sluchátko, nebo jsou v domovech pro seniory či zdravotně postižené,“ říká. Na starost má i shánění tlumočníků ze znakového jazyka.

„Když jsou lidé v domovech, nemají za kým jít. Sestřičky pro ně udělají všechno možné, ale nemohou stihnout úplně vše. No a my jsme tu od toho, abychom u sluchadla vyměnili hadičky, baterky nebo ho vyčistili. Lidé kolem osmdesáti to už prostě nezvládnou,“ vysvětluje Marie Fišerová.

Jako malá se styděla za to, že neslyší, a nechtěla to ani přiznat. Až jako dospělá si uvědomila, že za to nemůže. „Protože vím, co to obnáší, vystudovala jsem speciální pedagogiku a kurz pracovníka v sociálních službách,“ říká s tím, že jí samotné doktoři už naznačili, že si na svůj hendikep musí zvyknout. „Jde o vysoký tón, jako když stojíte pod stožárem vysokého napětí. V uchu mi píská ve dne v noci,“ popisuje.

Od pískání jí pomáhá práce. „Prostě díky tomu na to občas nemyslím,“ říká. Za neslyšící a nedoslýchavé bojuje i na úřadech. „Vysvětluji úředníkům, jak mají na takového člověka mluvit,“ dodala Marie Fišerová, která organizuje i speciální kurzy znakového jazyka. Ona sama kromě něj dokáže i odezírat ze rtů.

Co vše dokážou?

  • Základní sociální poradenství: a) v sociálně právní oblasti, ale i v dalších oblastech života občanů se sluchovým postižením. b) doprovod klientů k lékaři, na úřad, do opravny sluchadel a pomoc při vyřizování osobních záležitostí.
  • Drobná údržba sluchadel a kompenzačních pomůcek a zprostředkování prodeje a oprav kom. pomůcek včetně zácviku obsluhy sluchadel.
  • Drobný servis – baterie do sluchadel a kompenzačních pomůcek, výměna hadiček a čištění ušních tvarovek.
  • Půjčovna sluchadel a kompenzačních pomůcek (než sluchově postižený dostane pomůcku od pojišťovny).
  • Zprostředkování tlumočnických služeb pro neslyšící.
  • Pomoc při uplatňování práv, potřeb a osobních i běžných záležitostí sluchově postižených osob.
  • Pravidelné návštěvy v domovech pro seniory.
  • Má na starosti nejen Příbram, ale i Sedlčany, Rožmitál pod Třemšínem, Dobříš, Březnici a Milín.

Spolehlivá organizace

Tato organizace je držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

Prostřednictvím pobočných spolků, které fungují po celé republice, poskytuje sociální služby pro lidi se sluchovým postižením – tlumočnické služby, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci. Dále realizuje spolkovou a volnočasovou činnost pro své členy.

Můžete poslat dar převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 Nebo dárcovskou SMS ve tvaru: DMS SRDCEPROVAS na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Více na www.srdceprovas.cz.

VIDEO: Malý Jonathan se narodil hluchý. Doktoři mu však voperovali implantát a tak mohl poprvé uslyšet svojí maminku.

Video
délka: 00:41.99
360p

Malý Jonathan se narodil hluchý. Doktoři mu však voperovali implantát a tak mohl poprvé uslyšet svojí maminku. /Youtube/

Fotogalerie
16 fotografií