Nemocnice v Sušici na Klatovsku se připojila k bezbariérovým zdravotnickým zařízením, která nabízejí pacientům možnost využít službu Tichá linka, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět. „Slouží jako centrum online komunikace neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých osob se slyšícími,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Pechoušek.

Na interním oddělení je u počítače nově instalovaná webová kamera, pomocí níž může sluchově postižený pacient přes internet komunikovat ve znakovém jazyce s tlumočníkem. Ten ho tudíž nemusí osobně doprovázet a může se nacházet třeba na druhém konci republiky, ve své kanceláři,“ řekla Olga Blahovcová ze společnosti Tichý svět.

Na Tiché lince se neslyšící mohou předem registrovat a rezervovat si termín tlumočení. Na podobném principu funguje i služba online přepisovatele. Ten přepisuje mluvenou řeč do textu, který se pacientům ihned zobrazí na monitoru počítače, kde si ho mohou neslyšící přečíst.

Připojení sušické nemocnice do projektu navrhla místní zdravotní sestra Martina Denková, která toto téma zpracovala ve své bakalářské práci. „Tlumočníka nejčastěji využívají neslyšící uživatelé znakového jazyka a přepis je určený těm sluchově postiženým, kteří preferují komunikaci formou psané češtiny. To jsou například ohluchlí lidé,“ popsala Denková.

Jsme nemocnice otevřená všem pacientům bez výjimky. Každý takový krok je pro nás důležitý. Dáváme našim zaměstnancům možnost realizovat konkrétní nápady přímo v praxi a jsme rádi, že se jedná o iniciativu jedné naší konkrétní zdravotní sestry,“ dodal ředitel sušické nemocnice Petr Čapek.

VIDEO: Podobný program existuje i pro nevidomé.

Video
délka: 02:04.16

Friendly Vox – program pro nevidomé Andrea Ulagová, Jan Jedlička

Fotogalerie
4 fotografie