„Je přirozené, že každý umřeme,“ říká v rozhovoru Irena Kalná (49), ředitelka Domácí hospicové péče sv. Kleofáše, jejíž činnosti se Blesk věnuje po celý listopad v projektu Srdce pro vás. Jedním dechem však dodává: „Ovlivnit ale můžeme místo i bolest a další projevy nemoci.“

Když za vámi lidé přijdou, znají svůj stav?

„Rodiny, které potřebují hospicovou péči, jdou většinou na jistotu. Často informace mají, informovanost v nemocnicích se posunula dopředu. My jsme tu od toho, abychom zjistili, co přesně potřebují.“

S kým se u vás setkají?

„Jsou tu především zdravotní sestřičky, lékaři, sociální pracovnice a další lidé. S každým si popovídáme a zjistíme, co potřebuje. Obvykle se domluví další schůzka, kdy jedeme přímo do rodiny.“

Volají lidé dopředu, aby se informovali, nebo chtějí spíše osobní kontakt? „Často volají. Někdy ani nemohou přijet, protože musí být u nemocného. V takovém případě přijedeme my.“

Proč lidé potřebují vaši službu?

„Chtějí najít pomoc, aby mohli zůstat s nemocným doma. Potřebují se v situaci zorientovat. Strávit fakt, že vedle sebe mají umírajícího.“

Když někoho přijmete a jezdíte za ním, s čím pomáháte?

„Jde o převazy, injekce, medikaci. Návštěvy jsou o zhodnocení zdravotního stavu. A to nejen umírajících, ale i příbuzných, především psychického stavu.“

Co dělá sociální pracovník?

„Stará se o první kontakt s rodinou. Pracuje s ní dříve, než se pacient přijme. Má za úkol zjistit informace.“

Co všechno zjišťuje?

„Zdravotní, vztahovou, sociální a fi nanční situaci, dále informace o příbuzných i o tom, jestli jsou v rodině děti. Je třeba určit jednoho pečujícího z rodiny, musí si vzít volno v zaměstnání. Podmínkou přijetí je, že je u nemocného pečující 24 hodin denně. Může se s někým střídat, péče by neměla ležet na jednom člověku. Pomůžeme vyřídit dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na péči. Když má nemocný malé děti, řeší se i opatrovnictví.“

A co složité rodinné vztahy?

„Když je třeba, přizveme paní psycholožku. A nevyhýbáme se ani duchovním. Lidé řeší různé otázky: Co tady po mně zůstane, co je smyslem mého života, proč se mi to stalo?“

Péče končí smrtí pacienta?

„Ne. Většinou ještě rok rodinu dále doprovázíme v době truchlení. Máme psychoterapeuta a poradce pro pozůstalé. Takový člověk spolupracuje s pohřební službou.“ 

Je doprovázení důležité?

„Kritická doba pro pozůstalé jsou dva měsíce po úmrtí. První měsíc je to nová situace. Všichni v rodině jezdí na návštěvu. Péče rodiny je intenzivnější. Druhý měsíc se všichni dostávají do normálních životních kolejí. Ale ten nejbližší pozůstalý v tom často zůstane sám. Druhý až třetí měsíc je kritický. Dolehne na ně prázdnota bytu i života.“

Jak jim můžete pomoci?

„Máme pro ně další aktivity. Třeba jednou za měsíc setkání pro pozůstalé. Přichází okolo deseti lidí, sdílí své zkušenosti a nejsou v tom sami. Řeší obyčejné věci, například jestli vyklidili skříň s ošacením. Máme pro ně ale i terapeutickou činnost. Když jsou ruce zaměstnané, lépe se mluví. A vznikají i pěkná přátelství.“ 

S čím pomáhají?

Hospicová péče svatého Kleofáše je nezisková organizace, která funguje šestým rokem na Třeboňsku a Jindřichoradecku. Pomáhá lidem, kterým lékaři sdělili, že je již nemohou léčit (často onkologicky nemocní lidé), v posledních dnech jejich života. Rovněž pomáhá i jejich rodinám.

Chcete pomoci?

Služby poskytované hospicovou péčí sv. Kleofáše nejsou zatím hrazeny ze zdravotního pojištění. „S pojišťovnami aktuálně jednáme. Máme vícezdrojové financování, například z ministerstva, z kraje, z měst. Podporují nás nadace a organizace nebo soukromí či firemní dárci svými službami či produkty,“ říká ředitelka Irena Kalná.

Sv. Kleofáš potřebuje na každý rok cca čtyři miliony korun. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na číslo účtu 4640464389/0800. Jak můžete pomoci, najdete i na stránkách www.kleofas. cz. „Pomocí může být i dobrovolnická činnost,“ doplňuje ředitelka.

Kontakt:

Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s. Adresa: Svatopluka Čecha 20, Třeboň nebo Husova 156, Jindřichův Hradec Telefon: 739 341 087 E-mail: info@kleofas.cz Web: www.kleofas.cz

VIDEO: Radka Vernerová o projektu dětského hospice Dům pro Julii

Video
délka: 02:05.49

Radka Vernerová o projektu dětského hospice Dům pro Julii TV Blesk Zdeněk Matyáš