Nejpočetnější skupinu předčasně narozených dětí (6000) tvoří ty, které přijdou na svět v 34. až 36. týdnu těhotenství. Čtyři sta dětí ročně se však narodí už před 28. týdnem. I mi minka do dlaně, jak se jim říká a není to vůbec přehnané, umí lékaři zachránit. Další pomoc rodinám zajišťuje organizace Nedoklubko, o které píše Blesk v projektu Srdce pro vás po celý červen.

Víra a naděje

Nedoklubko stojí na straně drobečků už 20 let. „Sdílíme rady a informace, příběhy a zkušenosti. Předáváme víru a naději. Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují,“ říká jeho ředitelka Lucie Žáčková. Sama si takovou zkušeností prošla před 11 lety, kdy se jí 15 týdnů před termínem narodila dcera Ella. Vážila 730 gramů a měřila 33 centimetrů. Právě tehdy spojila svůj život s Nedoklubkem, které za 20 let pomohlo tisícům dětí a jejich rodičům.

Šance je vysoká

Přežije? Nejčastější otázka rodičů, kterou položí po předčasném porodu lékařům i sami sobě. Špičkoví neonatologové podle statistik umí zachránit téměř 60 % dětí narozených do 25. týdne těhotenství (tt). Čím později se dítě narodí, tím větší je šance. U extrémně nezralých novorozenců (25. až 27. tt) je to 85 %, u těžce nezralých je to 98 %, u středně nezralých 99,5 % a u lehce nezralých 99,85 %.

Předčasné porody v ČR
Autor: Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a České neonatologické společnosti.

Nejen informace

Radost z vytouženého miminka může zkalit jeho předčasný příchod na svět. Obvykle se o takového drobečka starají na neonatologickém oddělení. „Právě tam předáváme naše léčivé balíčky a tiskoviny pro rodiče. Centra podporujeme i vybavením, pomáháme tak zlepšit péči o miminka a maminky,“ říká Lucie Žáčková.

Co je léčivý balíček?

Jde o sadu s informacemi a dárky, aby každá maminka věděla, že v nastalé situaci není sama. Informace jsou určené i tatínkům a všem členům a přátelům rodiny. „Přinášíme skrze balíček sílu, kterou rodiče tolik potřebují. Mimo jiné jsou v něm informace, jak zvládnout první dny po předčasném porodu,“ říká ředitelka organizace.

Jaké má cíle?

♥ Předávat rodičům relevantní informace o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci.

♥ Podporovat neonatologická oddělení v ČR.

♥ Posilovat sounáležitost rodičů, sdílet příběhy a pod porovat rodiny i zdravotníky.

♥ Zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii.

♥ Prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin předčasně narozených dětí.

Chcete přispět?

Aby mohlo Nedoklubko pomáhat, potřebuje ročně pět milionů korun. Veškeré peníze se snaží získat od dárců. Pomoci můžete i vy! Například prostřednictvím platformy darujme.cz, případně poslat jakýkoliv finanční dar na transparentní účet 1171717/0100 nebo nákupem v charitativním obchůdku. Využít můžete i projekt Daruj dvacku Nedoklubku k narozeninám (více na nedoklubko.cz/ darujdvacku). Každá koruna pomáhá!

Kontakt: Nedoklubko z. s.

Adresa: V Olšinách 16/82, 100 000 Praha 10

Telefon: 608 888 778

E-mail: info@nedoklubko.cz

Web: www.nedoklubko.cz

IČO: 265 96 784

Fotogalerie
4 fotografie