Činnosti organizace se bude Blesk věnovat v červnu v projektu Srdce pro vás. Co DUHA nabízí? Především tři registrované sociální služby. „Jde o chráněné bydlení, dvě centra denních služeb a tou třetí je podpora samostatného bydlení,“ říká ředitelka organizace Eva Brožová.

Učí se pracovat

Pýchou organizace je i sociální podnik, u jehož vzniku stála. „Jde o Duhovou prádelnu, která má být ku pomoci mateřské organizaci. Lidé se zdravotním znevýhodněním se tam učí pracovat, a ještě si vydělají peníze,“ říká ředitelka a upřesňuje, že ve dvou provozovnách pracuje 18 lidí s postižením. „Veřejnost možná ještě pořád neví, že mezi námi mohou bezproblémově žít dospělí lidé s mentálním znevýhodněním. Posláním naší služby je osamostatnit klienty tak, aby nás už dále nepotřebovali,“ dodává ředitelka.

Společnost DUHA poskytuje celkem tři sociální služby, při jejichž využívání může dospělý člověk s mentálním znevýhodněním dostávat takovou podporu, aby mohl vést život, který se co nejvíce podobá životu ostatních dospělých lidí.

✔ Ambulantní služba Centrum denních služeb se dokáže postarat o náplň dne.

✔ Pobytová služba Chráněné bydlení může nabídnout nový domov.

✔ Terénní služba Podpora samostatného bydlení umožní žít ve svém.

✔ V rámci svých aktivit se Společnost DUHA také snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti a bořit mnohé mýty. K tomu slouží i MANUFAKTURA Centra denních služeb, vznikající e-shop, ale i projekty jako „Novoročenky, které pomáhají“ (www.novorocenky-pomahaji.cz), kde se v plné míře projevuje talent »duhových« malířů.

Chráněné bydlení

Jde o pobytovou službu, ve které DUHA klientům nabízí možnost prožít život způsobem co nejvíce podobným životu ostatních lidí. 15 chráněných bytů je rozmístěných v běžné zástavbě po celé Praze a jsou obývány jedním, dvěma nebo třemi klienty, přičemž každý jednotlivec či partnerský pár má svůj vlastní pokoj.

Společnost DUHA respektuje soukromí každého jedince. Klienti mají možnost žít v chráněném bydlení Společnosti DUHA libovolně dlouho a mohou zde mít i trvalé bydliště. Z důvodu poskytování služby co nejvíce na míru a přizpůsobení se rozdílným potřebám jednotlivých klientů nabízí DUHA v bytech různé varianty rozsahu asistenčních služeb.

Podpora samostatného bydlení

Jde o terénní službu nabízející šanci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kteří mají zajištěné vlastní bydlení, zůstat ve svém prostředí a s pomocí pracovníků služby zvládat každodenní péči o sebe i svou domácnost.

Během pravidelných návštěv u klienta doma pracují lidé z DUHY cíleně na dosažení co nejvyšší míry samostatnosti klienta v osobních záležitostech. Zároveň nabízí klientům společnost, doprovod a podporu při jednání s institucemi či lékaři.

Centrum denních služeb

Ambulantní Centrum denních služeb (CDS) poskytuje DUHA ve dvou lokalitách v Praze. CDS Nová DUHA je na Černém Mostě, CDS Galerie DUHOVKA ve Vysočanech. Klienti zde mohou aktivně trávit den a užít si společnost. Programy CDS jsou sestaveny tak, aby byly pestré, vyhovovaly co nejširšímu spektru osob a nabízely širokou paletu možností.

Klient si může sestavit svůj týdenní program přesně tak, jak mu vyhovuje – při jeho domlouvání může kombinovat obě centra i různé místnosti (Keramika, Výtvarka, Dřevo, Pekárna), v odpoledních hodinách může docházet do zájmových klubů zaměřených na tvůrčí, uměleckou, sportovní nebo hudební činnost.

Kontakt: Společnost DUHA, z.ú.

Sídlo společnosti: Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město

CDS Nová DUHA: Nám. Plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3, 198 00 Praha 14

CDS Galerie DUHOVKA: Staromlýnská 577/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: 286 592 971, 602 610 693

Mail: duha@spolecnostduha.cz

Web: www.spolecnostduha.cz IČ: 45247439

Účet pro podporu organizace: 115-8712340237/0100

Sociální podnik Duhová prádelna: www.duhovapradelna.cz

Fotogalerie
4 fotografie