ONLINE CHAT
Co je podle vás horší: sexuální zneužívání, nebo fyzické týrání? Co oběť víc poznamená? A jak se to dá potom léčit?(Lily Evans)
Foto
Dobrý den, na první otázku Vám bohužel neumím jednoznačně odpovědět. Oba tyto fenomény mohou výrazně deformovat další psychický vývoj zasažených dětí, narušovat jejich vnímání sebe sama, jejich fungování v mezilidských vztazích a v budoucnu i jejich chování k vlastním dětem. Za nejefektivnější léčbu považuji co nejkvalitnější vztahy v dalším životě, v nichž mohou korigovat mezilidské zkušenosti z rodiny, kde probíhalo týrání či zneužívání. V mnoha případech je ovšem nezbytná také odborná psychoterapeutická péče, která může trvat i po poměrně dlouhou dobu.
Nemůže vaše organizace někdy tak trochu rozeštvávat rodiny? Myslím tím, že nastane situace, kterou by dítě normálně přešlo, ale protože má možnost, tak hned volá k vám a stěžuje si, že třeba dostalo na zadek? Abychom nedopadli jako v Norsku...(Honza II.)
Foto
Dobrý den, naším cílem rozhodně není rodiny rozeštvávat, ani je perzekuovat. Situace, kterou jste nastínil, by pouze vlivem kontaktu dítěte s naším zařízením jistě neskončila rozvratem rodiny, ale podpůrným rozhovorem s dítětem. A v případě, že by dění v rodině bylo závažnější, bylo by naší snahou pomoci rodičům lépe fungovat pro své dítě a dítěti cítit se ve své rodině bezpečně.
Dobrý den, myslíte si, že je v pořádku, že jsou stejné tresty za zneužití heterosexuální a homosexuální? Podle mě je to násilná rovnost. Pokud muž zneužije děvče, tak je to špatné a měl by být potrestnán. Ale! Pokud muž zneužije chlapce, tak je to přeci jen ještě mnohem horší! Nebo si myslíte, že není? Ta holka bude s chlapama stejně spát, ale toho kluka to může zničit navždycky. Abychom na tu rovnost jednou nezašli.(čtenář)
Foto
Dobrý den, dopad sexuálního zneužívání na další život jeho oběti záleží na mnoha faktorech, mezi které patří také povaha zneužití, tedy zda šlo o kontakt homosexuální či heterosexuální, není ale rozhodně faktorem jediným. Velmi záleží na konkrétním průběhu zneužívání, jeho délce a opakování, vztahu mezi obětí a zneuživatelem, ale také způsobu odhalení a řešení zneužívání, reakci nejbližšího okolí, podpoře a případné odborné péči, které se oběti dostane. Z pohledu psychologa proto vnímám jako podstané kvalitní, efektivní a co možná nejrychlejší řešení situace konrétního dítěte zasaženého zneužíváním.
Co si jako odbornice myslíte o mimosoudním způsobu řešení sexuálního zneužívání, který teď prosazují někteří sexuologové. Prý je vyšetřování stresem pro oběť a lepší je terapie v rodině. Neumím si představit, že pachatel není potrestaný a dál se s obětí stýká. Podle mě to začne dělat znova. Ale třeba na tom něco je. (dotaz)
Foto
Dobrý den, problematika sexuálního zneužívání je velmi složitá a každý jednotlivý případ má jinou povahu. Záleží kromě jiného výrazně na povaze vztahu mezi obětí a pachatelem,způsobu zneužití, míře násilí, které bylo užito (pokub bylo vůbec použito). A samozřejmě je třeba brát v úvahu riziko opakování zneužívání téhož dítěte, ale i jiných dětí, jak píšete. Je pravdou, že proces trestně právního řešení sexuálního zneužívání může a velmi často představuje výraznou zátěž nejen pro dítě, ale pro celou jeho rodinu, která bohužel v našich podmínkách trvá i v řádech let. Takže se domnívám, že kdybychom měli k dispozici také širší škálu možností, jak jej řešit, bylo by to ku prospěchu. Každý případ by měl být ale vždy posuzován velmi podrobně a individuálně.
Jak častá jsou falešná obvinění ze zneužívání?(R.U.R.)
Foto
Dobrý den. Vaše otázka je i přes vou stručnost a zdánlivou jednoduchost poměrně složitá. Jak jsem již psala, ne u všech dětí, které jsou v Dětském krizovém centru vyšetřeny s podezřením, že byly sexuálně zneužity, se toto podezření potvrdí. To samo o sobě ale ještě neznamená, že se jednalo o záměrné falešné obvinění. V mnoha případech vznikne podezření na zneužívání z mylně pochopených sdělení dítěte či jeho projevů bez záměru očernit konkrétní osobu. S falešným obviněním ze sexuálního zneužívání jako takovým jsme se v loňském roce setkali ve 13,5% řešených podezření.
Volají na vaši linku i děti jen tak z legrace? Pokud ano, jaké je asi procento takových hovorů?(Honza)
Foto
Dobrý den. Ano, i na naši Linku důvěry někdy volají děti, aniž by v té chvíli chtěly opravdu něco řešit. O takových hovorech se dá ale uvažovat i o jako testování dostupnosti služby, zjišťování, zda opravdu funguje pro případ, kdy se rozhodnou nebo budou potřebovat ji plně využít. Takových hovorů bylo v minulém roce necelá 4% ze všech uskutečněných hovorů.
Zjistila jsem, že můj jedenáctiletý syn sleduje porno na internetu. Je to citlivý, slušný kluk. Nevím, jak s ním na tohle téma promluvit. Nemůžu mu to zakázat, ale nechci, aby si myslel, že je jsou takové praktiky normální. A nechci, aby ho to ovlivnilo. (Jeho otec s námi nežije. Se synem se skoro nestýká.)(Jana)
Foto
Dobrý den Jano, v takové situaci je dle mého názoru nejvhodnější otevřenost. Váš syn bohužel není ve svém věku jistě jediným dítětem, které získává představu o intimitě a sexu z pornomateriálů. V jeho věku již není neobvyklé, že ho téma sexu zajímá, a porno na internetu je dnes pro děti až příliš dostupným zdrojem informací, i když zcela zkreslených. Doporučuji Vám tedy sebrat odvahu a i přes to, že Vám i synovi bude téma nepříjemné, mluvte s ním o tom, že to co vidí v pornu, neopovídá realitě. Že v životě sexu předchází fáze navazování kontaktu, vztahu, postupného prohlubování intimity. Vyjádřete pocjhopení proto, že ho téma zajímá, dejte mu prostor pro jeho otázky. Možná Vás i překvapí, na co všechno se bude potřebovat zeptat.
Existuje nějaký projekt či organizace, kde by spíš rodiče byli lépe motivováni nebo poučeni jak na výchovu? Doba je složitá, ale to přece nemůže být omluva pro to nemít na vlastní dítě čas...(Lucie Lipská)
Foto
Dobrý den, Lucie. Takových projektů naštěstí existuje mnoho, i když si stále netroufám tvrdit, že dost. Často je najdete pod označním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Některé z těchto organizací jsou schopny v rámci své činnosti i docházet do rodin a pomáhat rodičům přímo v reláných situacích. Pro rodiče dětí, které již májí nějaké výchovné potíže, velmi dobře fungují také kupříkladu střediska výchovné péče.
Jak řešíte falešná obvinění ze sexuálního zneužívání? Dítě si něco vymyslí a zničí člověku život. Dnešní děti jsou jiné než jsme byli my, jsou protřelejší a zákeřnější, dobře vědí co a jak...(I.B.)
Foto
Dobrý den, I.B. V Dětském krizovém centru pracuji již poměrně dlouhou dobu a za ni jsem se ještě nesetkala s falešným obviněním ze sexuálního zneužívání ze strany dítěte. Samozřejmě se i my v našem zařízení setkáváme s podezřeními dospělých osob z okolí dítěte, která se neprokáží. A některá z nich mohou být vznesena účelově, aby poškodila nařčeného, nebo "pomohla" při řešení konfliktu mezi dospělými. Z naší praxe ale víme, že děti takové nástroje, jako je falešné obvinění ze zneužívání, v zásadě nepoužívají. A pokud by se tak přeci jen stalo, považovala bych takové nařčení v první řadě za výrazné volání o pomoc.
Dobrý den, děti sousedů jsou často venku do noci, jiná sousedka mi říkala, že občas žebrají o jídlo. Určitě vím, že bývají samy doma i přes noc a to jsou teprve na prvním stupni základní školy. Nevím, jak poznat, jestli jsou vyloženě týrané. Chtěla bych to nějak nahlásit, ale nechci, aby sousedka věděla, že jsem to byla já. Jak to mám udělat? Anebo to mám nechat být?(Sousedka)
Foto
Dobrý den. Ráda bych Vám poděkovala, že situaci daných dětí být nenecháváte a snažite se hledat cestu, jak jim pomoci. Děti, které vyrůstají v rodině, kde o ně není úplně dobře postaráno, samy nemají mnoho možností, jak svou situaci řešit a jsou odkázáni právě na to, že si někdo z jejich okolí všimne a zakročí. Pokud Vás situace Vašich sousedů zneklidňuje, máte, stejně jako všichni občané, možnost obrátit se na orgán sociálně právní ochrany dětí, resp. oddělení péče o dítě, na městském úřadě v místě Vašeho bydliště. A to můžete udělat i anonymně. Za nejlepší cestu považuji dopis, ale můžete je kontaktovat i telefonicky či osobně. Pokud byste potřebovala situaci dětí ze sousedství a vhodný postup ještě více probrat, máte možnost obrátit se, také i anonymně, na Linku důvěry Dětského krizového centra (tel. 777 715 215, 241 484 149).
Setkáváte se i s případy, kdy dítě šikanuje učitel? Pokud ano, jak často?(Mirek D.)
Foto
Dobrý den. Dětské krizové centrum se ve své činnosti zaměřuje především na děti sexuálně zneužívané a týrané. Z toho vyplývá, že případy šikany nejsou pro naše zařízení až tak běžné. Někdy se s nimi ale přeci jen setkáváme, a to jak s případy šikanování dítěte ze strany spolužáků, tak nevhodného a zatěžujícího chování ze strany učitelů či vychovatelů. Na základě své praxe si ale nedovolím odhadovat, jak časté takové případy jsou a jak často jsou opravdu řešeny.
Vzhledem k tomu, že dnes si děti dokáží na internetu najít cokoli, leckdy spíše, než jejich rodiče - myslíte, že bychom je měli spíš učit jak informace vyhodnocovat a třídit, než jim naivně bránit v užívání internetu?(Ivan)
Foto
Dobrý den, Ivane. Naprosto s Vámi souhlasím. Dnešní děti mají k dispozici nepřeberné množství zdrojů informací, z nichž je internet zřejmě tím nejobsáhlejším. Nezapomíjnejme, ale že i v reálném životě se děti mohou setkávat s podněty, které pro ně nejsou žádoucí, někdy i ohrožující. Pokud budeme děti vychovávat k tomu, aby uměly s informacemi a vlivy kriticky zacházet, a zároveň pro ně bylo běžné, že o svých zážitcích a "poznatcích" s dospělými mluví, děláme pro jejich bezpečí dle mého názoru maximum.