Poodří bylo na rozloze 81,5 km2 chráněnou krajinnou oblastí vyhlášeno k 1. květnu 1991. Předmětem ochrany je zejména krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků s loukami, lužními lesy, tůněmi či rybníky s pestrou florou a faunou. Přímo v rybnících spatříte vzácné vodní rostliny, jako je kotvice plovoucí s listy splývajícími na hladině. Jde o jediný druh rodu kotvice, který v České republice roste. Dále jmenujme třeba masožravé bublinatky, jejichž krásné květy se podobají hledíkům a orchidejím.

V Odře žijí ohrožené druhy ryb. Oblast se stala útočištěm řady druhů vodních ptáků. Z chráněných druhů savců se zde usídlili bobři evropští nebo vydry říční. Zajímavostí je, že se v CHKO zalíbilo bezmála dvaceti druhům netopýrů, což je bezmála 80 procent netopýří fauny v ČR.

Naučnými stezkami nejen k ptačím pozorovatelnám

Na čtyři kilometry dlouhé naučné originální stezce s názvem Kotvice - putování krajinou proměn se na devíti informačních panelech z neopracovaných akátových kmenů dozvíte vše o vztahu člověka s přírodou, o historii a obyvatelích oderské nivy. Nad hladinou rybníka Kotvice byla postavena ptačí pozorovatelna, z níž můžete vidět mimo jiné kolonie racků a kormoránů.

Na šestikilometrové trase Krajinou povodí, která je určena zejména pro děti, vás pobaví devět komiksově zpracovaných panelů s interaktivními prvky. Jde například o zvonkohru nebo o praktickou ukázku hornin z Poodří. Stezka je vhodná i pro cyklisty. A právě pro ně je zde 40 km dlouhá trasa Okolo Poodří. Vede téměř po celé délce CHKO.

Naučná stezka Rezavka - ostravské Poodří se nachází ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Rezavka se součástí CHKO stala roku 2017. Na šesti kilometrech najdete deset panelů se zajímavostmi především o tamní floře a fauně. I tady stojí ptačí pozorovatelna, a to na břehu Nového rybníka. Na jaře vás omámí třeba i záhony sněženek.