Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena roku 1976. V roce 2014 se její součástí stal Máchův kraj o rozloze 136 km2, jehož jádrem je zejména okolí Doks, jednoho z nejznámějších a nevyhledávanějších rekreačních středisek Česka, které leží na břehu Máchova jezera s rozlohou 284 hektarů (šestý největší rybník v ČR a největší mimo jižní Čechy).

Krajina CHKO Kokořínsko - Máchův kraj je plná soutěsek neboli kaňonů, typické jsou pro ni pískovcové skály s převisy, drobnými jeskyněmi, výklenky, římsami, skalními okny a bránami. Nejnavštěvovanější částí je přírodní rezervace Kokořínský důl, kaňonovité údolí s výjimečnými mokřady podél říčky Pšovka.

Můžete potkat i vlka

V údolích hnízdí některé druhy sov, zejména výr velký, dále pak krkavec velký. Mezi obyvatele mokřad patří mimo jiné jeřáb popelavý a orel mořský. Fauna je bohatá na obojživelníky a plazy, jmenujme například mloka skvrnitého, skokana štíhlého nebo zmiji obecnou. Ve zdejší krajině žijí vlci obecní, kteří byli u nás ve 20. století téměř vyhubeni. Fotopasti v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj opakovaně zachytily více zvířat najednou.

Vydejte se po naučných stezkách

Na pěti panelech devět kilometrů dlouhé středně obtížné Cinibulkovy naučné stezky se dozvíte zajímavosti o Mšeně, jeho historii a o okolní přírodě. Na těžké trase Beškovský les (1,6 km), která vede středem pískovcových skal, se na informačních zastávkách dočtete o geologii, rostlinách, zvířatech a lesním porostu.

Na středně obtížné desetikilometrové naučné stezce Dubsko-Kokořínsko se kromě přírodních krás - mokřadů, luk, lužin a smíšených lesů - můžete pokochat typickou kokořínskou architekturou s převažující dřevěnou zástavbou, tedy roubenými a hrázděnými chalupami. Okruh začíná i končí ve městě Dubá, kde zaujme několik desítek do skály vytesaných sklípků, které patří k nejcennějším zdejším památkám.

Fotogalerie
7 fotografií