Vyhlášena byla 3. listopadu 1980 na ploše o rozloze 715 km2. V roce 2000 chráněná krajinná oblast dostala Diplom Rady Evropy. Typický krajinný ráz Bílých Karpat nastartovala rozsáhlá historická odlesnění, díky nimž vznikly tisíce hektarů unikátních květnatých luk s řadou rostlinných společenstev a s ojediněle rostoucími dřevinami.

Zdejší luka jsou ideálním prostředím pro řadu vážně ohrožených druhů rostlin. Mezi ty nejvzácnější patří vzácné orchideje. Díky tomu jsou jednou z nejcennějších lučních biotopů Evropy a staly se důležitou studijní plochou světového významu.

Cenné jsou také lesní komplexy, které se nacházejí na 45 procentech ploch. Rostou v nich duby, buky, jeřáby, habry a javory. Objevit zde můžete několik desítek památných stromů.

Fauna: Na dvacet tisíc druhů

Součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je pět národních přírodních rezervací. Jsou to: Čertoryje, Javorina, Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem. Čertoryje se může pochlubit víc než 130 druhy cévnatých rostlin na 100 m2, což je český rekord, Javorina především bukovým pralesem, Jazevčí mimo jiné minerálními prameny.

Kromě vzácné flory, které vévodí chráněné orchideje, je bohatá i zdejší fauna. Odborníci došli k závěru, že tu žije na dvacet tisíc živočišných druhů, z toho víc než patnáct tisíc druhů hmyzu. Daří se tu kudlance nábožné, sklípkanovi černému a vzácným sekáčům. Z dalších příslušníků zdejší fauny jmenujme dravce: jestřába lesního a káně lesní, ze savců pak ježka východního a plcha velkého.

Na výlety po naučných stezkách

Na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat nad obcí Kuželov se skví větrný mlýn, zděná stavba s otáčivou střechou z poloviny 19. století. V přilehlých staveních byla zřízena expozice, která přibližuje život a hospodaření na Horňácku.

Zdejší oblast je protkána několika naučnými stezkami. Na Javořinské, na níž se můžete projít až 23 km, najdete 14 panelů, kde se dozvíte zajímavosti o kraji s bohatou přírodou a o jejích obyvatelích. Přes sedm kilometrů dlouhá stezka Lopeník se svými osmi informačními panely - přístupná po celý rok - je v zimě vhodná pro běžkaře. Sedmikilometrová trasa Květná představuje luka, pastviny a lesy.