Chráněná krajinná oblast Orlické hory o rozloze 204 km2 byla vyhlášena 28. prosince 1969. Jeho oblíbená Jiráskova cesta vznikla koncem 19. století a pojmenována byla roku 1921 u příležitosti návštěvy spisovatele, dramatika a politika Aloise Jiráska, autora Starých pověstí českých (1894) či dodnes divadelními režiséry vyhledávané pohádkové hry Lucerna (1905), kterou o dvacet let později poprvé zfilmoval Zdeněk Lamač.

Nachází se zde několik přírodních památek, mj. Sfinga, Kačenčina zahrádka, U Kunštátské kaple, Velká louka nebo Hraniční louka. Je proslulá mozaikou rašelinišť. Nejcennější část představují vlhké pcháčové louky, jež mají blízký kontakt s potokem. Z tamních vzácných a ohrožených druhů jmenujme například prstenec májový, okouzlující luční orchidej tmavě nachové barvy (může být bílá, někdy i žlutá).

V CHKO Orlické hory evidují na pět desítek chráněných druhů rostlin. Nejbohatěji je zde zastoupena bledule jarní, která zdobí znak Správy CHKO. Rezervace Hořečky je nazvána po hořečku mnohotvarém českém, jenž je modrofialově zbarven.

Naučnými stezkami až do Polska

Tři kilometry dlouhá naučná stezka Bedřichovka není nijak náročná. Je určena jak pro pěší, tak pro cyklisty. Pokud budete mít štěstí, najdete na ní osm informačních panelů, na nichž se dočtete mimo jiné o historii Trčkova mlýna a o přírodní rezervaci Trčkova louka, kde kromě ropuch a zmijí žijí čápi černí a jestřábi lesní.

Pro zdatnější turisty a cyklisty je určena až 19 km dlouhá naučná stezka Po hřebeni Orlických hor, kde můžete na tamních zastaveních získat informace například o osídlení a počátcích turistiky po těchto vrchovinách.

Jestli preferujete středně obtížnou cestu, je přímo pro vás určena na 2,5 km dlouhá trasa zvaná Zemská brána. Začíná u kamenného mostu s jedním obloukem, který byl postaven v letech 1901 až 1903. Dalším oblíbeným místem je můstek Pašerácká brána, kde stával dřevěný mlýn, jenž sloužil jako skrýš zboží a úkryt jeho nelegální dovozců. Lávka byla veřejnosti znovu zpřístupněna po rekonstrukci, která se uskutečnila roku 2019. Na této trase uvidíte jednu z nejkrásnějších částí Divoké Orlice, řeky, která pramení v horských rašeliništích v Polsku.