K jejímu vyhlášení na rozloze 473 km2 došlo 1. srpna 2005. Velká část Chráněné krajinné oblasti Český les se rozkládá na území, které v dlouhých dobách totality bylo veřejnosti nepřístupné - téměř pod trestem smrti - nacházelo se totiž v zakázaném pohraničním pásmu. Asi jedinou výhodou této komunistické šikany je, že zde zůstala nedotčená příroda, jako původní bučiny, vzácná rašeliniště, pestré louky s řadou vzácných druhů květin a lidskou rukou nezasažené pastviny.

Z chráněných živočichů tu mají příznivé podmínky silně ohrožené vydry říční nebo bobři evropští, jejichž populace je tu největší v České republice. Odhaduje se na bezmála 30 rodin, které mohou čítat i 15 jedinců několika generací. Líbí se jim třeba v povodí Kateřinského potoka. Ve zdejší krajině se daří i jezevcům lesním, jelenům evropským, srncům obecným, divokým prasatům nebo kunám lesním.

Stezkami za krásami Českého lesa

Nenáročná dvoukilometrová naučná stezka Capartické louky je určena pouze pro pěší. Informační panely popisují druhově bohaté luční prostory s řadou vzácných rostlin, mimo jiné orchidejí. Zahlédnout můžete nejrůznější druhy motýlů a ptáků.

Necelého půl kilometru dlouhá stezka Podkovák (pojmenovaná po nedalekém vrchu) přibližuje rašeliniště s tamní vegetací v severní části Českého lesa. Můžete vidět ještěrky živorodé či tetřevy hlušce. Trasa končí u zastřešené plošiny, z níž je výhled na drobné vodní plochy s vzácnými rostlinami, jako jsou rojovník bahenní či tučnice bahenní.

Na naučné stezce Sklářství v okolí Lesné se dozvíte podrobnosti o výrobě skla. Najdete na ní kamenné sochy zdejších zvířat či budky - letní úkryty netopýrů. Největší atrakcí dvoukilometrové trasy Vodní svět je pozorovatelna s průhledem na bobří hrad, který obývá bobr evropský, náš největší hlodavec.