Vyhlášena byla 5. března 1973 na ploše o rozloze 1160 km2. Jde o největší chráněnou krajinnou oblast v České republice. Je v ní pravidelně zaznamenán výskyt velkých šelem, a to rysů, vlků a také se zde turiské mohou potkat s medvědem.

Mezi důvody vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Beskydy patří její původní pralesovité lesní porosty se vzácnými druhy živočichů a rostlin a také tamní unikátní pseudokrasové jevy. Ceněné jsou též některá luční a lesní společenstva.

Nachází se na ní sedm národních přírodních rezervací. Je to třeba Kněhyně - Čertův mlýn se zachovalým porostem starého smrku ztepilého a záhadným pseudokrasovým útvarem zvaným Čertův stůl, který by mohl být náhrobkem keltského vojevůdce. Z dalších jmenujme Razulu, významnou mykologickou lokalitu, v níž bylo objeveno víc než 200 druhů hub, či Salajku s jedlobukovým pralesem.

V CHKO Beskydy byly vyhlášeny dvě ptačí oblasti. Z ohrožených druhů zde hnízdí včelojed lesní a ostříž lesní, objevuje se také jestřáb lesní a krahujec obecný. Jedním z nejvzácnějších ptáků beskydských hor je tetřev hlušec, ze sov jsou to sýc rousný a kulíšek nejmenší (za raritu se považuje výskyt puštíka bělavého), ze šplhavců pak datel černý, datlík tříprstý nebo strakapoud bělohřbetý.

Beskydské naučné stezky

V Beskydech je vyznačeno několik desítek naučných stezek. Třináct km dlouhá naučná stezka T. G. Masaryka začíná na náměstí ve Valašském Meziříčí (na Valašsku první československý prezident zahájil svou politickou kariéru), pokračuje kolem zámku Žerotínů a dovede vás k pomníček T. G. M. na Piškové a pak dál až k řece Bečvě.

Patnáct kilometrů dlouhá naučná stezka Jana Karfiáta, autora pohádkové knihy Broučci a dlouholetého evangelického faráře, přiblíží jeho zdejší působení. Na 14 kilometrech stezky Prameny řeky Morávky se dozvíte vše o jejím povodí, výstavbě přehrady, zatopení území, ale také možná překvapující informace o tom, že její voda se stala základem k výrobě piva Radegast.

Po stopách pohanského boha Radegasta vás provede 4,5 km dlouhá stejnojmenná trasa z Pusteven ke kapli Radhošť. Na zastávkách se dozvíte, jak přežívají stromy v drsném horském počasí, jak si lidé v průběhu dvou století představovali boha Radegasta, jak vypadají jeskyně v Beskydech, co vzácného na Radhošti roste či jak vypadala kaple před 100 lety.

Fotogalerie
10 fotografií