K vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory o rozloze 368 km2 v nadmořské výšce od 325 do 1124 metrů (vrchol Smrk) došlo s účinností k 1. lednu 1968. V této době byly tamní lesy devastované provozem zejména uhelných elektráren a epidemiemi škůdců, a to především na německé a polské straně hor.

Součástí CHKO Jizerské hory jsou tři národní přírodní rezervace: Jizerskohorské bučiny, Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky. V Jizerskohorských bučinách, oblíbených jak turisty, tak horolezci, je chráněn především lidskou rukou téměř nedotčený lesní porost, dále pak řada skalních útvarů a vyhlídek. Ze savců zde můžete zahlédnout třeba lišku obecnou, kunu lesní nebo jelena evropského.

Rašeliniště Jizery, na horním toku této 164kilometrové řeky, je největším rašeliništěm v České republice. Daří se v něm jalovci obecnému či břízám karpatským a zakrslým. Národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky protéká potok Jizerka. V oblasti jsou chráněná nejen rašeliniště, ale též tamní květena a krajinné útvary.

Naučnými stezkami po Jizerkách

Jizerské hory má většina Čechů spojené především se zimními radovánkami. Území CHKO je totiž protkané běžkařskými tratěmi Jizerské magistrály. Jakmile ovšem bílá stopa zmizí, je možné vyrazit po stejných trasách na procházky.

V Jizerskohorských bučinách je oblíbené hledání pomníčků, památek na zesnulé dřevorubce, hajné i na ty, kteří v horách spáchali sebevraždu. Lokalitou můžete projít po naučných stezkách Oldřichovské háje a skály (dva kilometry dlouhá, obtížná s řadou schodů a žebříků na skalní vyhlídky) a Lesy Jizerských hor, což je dvanáctikilometrová náročná trasa. Na jedenácti panelech se dozvíte podrobnosti zejména o ekologické katastrofě a následné náročné revitalizaci.

Čtyři panely na krátké, ale obtížné naučné stezce Fojtecké tisy, informují o vzácné dřevině - tisu červeném, kterých na necelém hektaru roste zhruba 500. Nejstarším je přes 400 let. Kilometrová středně těžká trasa Jedlový důl vás zavede k vodopádům a kaskádám, které se zde vytvořily v přirozeném korytu říčky Jedlová.

Fotogalerie
5 fotografií