Šárka pečuje o dva mentálně postižené syny. Její obětavost ocenila i Maláčová

Autor: Jakub Herzán - 
14. 5. 2019
20:15

S Šárkou Krpenskou se život nemazlil, oba její synové trpí mentálními poruchami a na jejich výchovu je sama. Manžel ji opustil, takový zápřah odmítl, Šárku to ale nezlomilo. Milující matka spojila svůj úděl s profesní dráhou. I proto se stala jedním z vítězů tří kategorií v soutěži Pečující roku, které v Brně ocenila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Šárka uspěla v kategorii Péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného staršího 18 let na akci pořádané Fórem rodinné politiky „Budoucnost české rodiny“. „Děkuji za cenu, velice si jí vážím. Nejvíc bych ale chtěla poděkovat svým dvěma synům, se kterými se podržíme navzájem,“ radovala se.

Starší syn má mozkovou obrnu, mladší trpí autismem

Šárka je matkou dvou synů se zdravotním postižením, starší Jiří (30) má dětskou mozkovou obrnu se středně těžkým mentálním postižením a dysfázií (specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, pozn. aut.). Mladší Marek (25) trpí autismem, středně těžkým mentálním postižením a problémovým chováním.

Přestože chlapci jsou už dospělí, mentálně jde stále o děti, které potřebují každodenní péči matky: jak v oblasti přípravy na stravu, tak v oblasti hygieny, oblékání, doprovodů s fyzickou pomocí v případě Jiřího. Mladší Marek zase potřebuje jasné plánování aktivit a jejich dodržování.

Manžel postižení dětí neunesl

Po odchodu manžela si Šárka novou životní oporu už nenašla. Rozhodla se ale zabojovat a nevzdát se. Vrátila se ke studiu, dostudovala si speciální pedagogiku a začala se věnovat dětem s postižením i ve své profesní dráze. Spojila tak své zkušenosti a znalosti z péče o své syny s profesní péčí o ostatní podobně postižené děti. 

Šárka tak už od roku 1995 pracuje jako učitelka a speciální pedagožka. Řadu let se specializuje na děti s poruchou autistického spektra a kromě péče o ně se snaží být i zkušeným rádcem pro rodiče těchto dětí.

Maláčová: Cílem je poděkovat za obětavou práci

Šárka příkladem statečné ženy s nelehkým osudem, na který si nestěžuje, nepoddává se problémům, bojuje a pomáhá nejen doma, ale i desítkám dalších dětí ve speciální škole. I proto se za svou obětavost a sílu dočkala ocenění od ministryně Jany Maláčové (ČSSD).

„Vybírání bylo nesmírně složité, opravdu náročné. Smyslem je upozornit na problematiku, hledat řešení, jak těmto lidem pomoci. A také je ocenit,“ uvedla Maláčová, aby dodala: „Cíle soutěže jsou jednoduché. Upozornit na to, jak důležitá je neformální péče. Jak důležité postavení mají neformální pečující osoby. A třetí cíl je jasný: Poděkovat jim za práci, která je nesmírně společensky důležitá a kterou pro společnost odvádějí.“

1080p 720p 360p
Další videa