Býk
Autor: CNC

25. duben <<< 26. duben >>> 27. duben

Lidé narození 26. dubna jsou Býci.  


Svátek slaví Oto

  • Ženský protějšek: Otýlie
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Ota, Otík, Oty, Oťas, Otouš
  • Původ: Jméno Oto je německého původu. Pochází ze jmen začínajících na „Ot“ (Ottomar, Ottokar, Otfried apod.). Všechna mají společný základ „odo“, které znamená „štěstí“ nebo „blahobyt“.
  • Povaha: Otové jsou nestálí a těžko ovladatelní. Potřebují rodinné zázemí, které je však nesmí omezovat.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Berana a Panny.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl

26. duben 1986 je den, na který nikdo z pamětníků nezapomene a je navždy zapsán v historii. Bylo 01:23 moskevského času, když v Černobylské jaderné elektrárně zazněl první výbuch, při kterém byla odsunuta betonová krycí deska reaktoru. Následovaly další exploze, které do okolí roztříštily 700 tun radioaktivního grafitu. Vznikl velký radioaktivní mrak, který se šířil do dalších zemí – země Skandidávie, Polsko, Československo, Rakousko a další.

K havárii došlo během běžného testování generátoru. Testování bylo předem naplánováno, jednotliví testující byli proškoleni a seznámeni s celým postupem. Mělo dojít k odstavení 4. bloku elektrárny a zjištění, jak bude elektrický generátor reagovat na rychlé uzavření přívodu páry. Generátor měl ještě cca 40 sekund napájet čerpadla havarijního chlazení. Test se bohužel nezdařil. Poslední odborník, který test vedl, byl vedoucí noční směny, Alexandr Akimov. V průběhu testování se ale vystřídalo několik směn s různými odborníky. Problémem byla také informovanost jednotlivých směn. V průběhu jedné směny se testování přerušilo, ale další směna již o přerušení nic nevěděla. Nejen tento fakt, ale i mnoho dalších okolností vedlo k této katastrofě. 

Během havárie zemřeli hasiči, kteří zasahovali u požáru a nebyli nijak chráněni před radioaktivitou. Bezprostředně po havárii nikdo ani nevěděl, že došlo ke katastrofě tohoto rozměru. Celkem bylo 33 osob mrtvých, 140 zraněných a na 100 000 lidí evakuováno. Nejbližší město Pripjať (cca 3 km od elektrárny) bylo evakuováno až následující den. Informovanost Moskvy, ale i celého světa, o této havárii byla velmi pomalá. Až po třech dnech Moskevská vláda informovala celý svět, co se stalo. Počet obětí této havárie nelze přesně stanovit. Radioaktivní mrak zasáhl mnoho zemí a lidí a následky tohoto ozáření se mohly projevit až v pozdější době.

Světový den duševního vlastnictví

26. dubna si Česká republika spolu s ostatními členskými státy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) připomíná Světový den duševního vlastnictví od roku 1970. Tehdy totiž vstoupila v platnost Úmluva o WIPO schválená na diplomatické konferenci ve Stockholmu 14. července 1967.

Světová organizace duševního vlastnictví sdružuje 178 států světa. Česká republika je členem organizace od 1. ledna 1993, bývalé Československo bylo členem od jejího vzniku v roce 1970.

Podle slov jejího generálního ředitele Kamila Idrise je Světový den duševního vlastnictví příležitostí připomenout si význam, jaký má tvůrčí činnost v každodenním životě a v rozvoji lidské společnosti. „Ochrana tvůrčí činnosti se poskytuje právě prostřednictvím tzv. systému duševního vlastnictví, do kterého je zahrnuta zejména ochrana autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a ochrana průmyslových práv,“ uvedl v jednom ze svých poselství.

Kdo se narodil 26. dubna

Svět