Dohoda o brexitu řeší Kateřinu Zemanovou, české pivo i tvarůžky. A co ještě?

25. 11. 2018
18:00

Premiéři a prezidenti 27 zemí Evropské unie v neděli podpořili návrh dohody o odchodu Británie z EU i politickou deklaraci o budoucích vztazích. Dohoda na 585 stranách upravuje okolnosti samotného brexitu, týká se například udržení práv občanů EU v Británii po britském odchodu z evropského bloku či vyrovnání britských finančních závazků vůči unii. V Londýně přitom studuje a pracuje dcera českého prezidenta Kateřina Zemanová.

O dohodě bude nyní jednat europarlament, zřejmě v lednu, a po jeho souhlasu se očekává, že dokument oficiálně potvrdí Rada EU, tedy členské země bloku. Na britské straně už s textem souhlasila - byť za cenu několika rezignací - vláda. Premiérku Theresu Mayovou ale ještě čeká složitý úkol: prosadit dohodu ve skepticky naladěném britském parlamentu. “

Dohoda řeší podmínky britského odchodu z EU k 29. březnu 2019 a zajišťuje, že se tak stane spořádaným způsobem. Dává tedy právní jistotu firmám i občanům na obou stranách kanálu La Manche. Nezabývá se ale do hloubky vztahy EU a Británie v dalších letech. Ty nastiňuje souběžně dojednávaný politický protokol, který se stane základem budoucích smluv o spolupráci v několika oblastech, od hospodářství přes školství po diplomacii, obranu či bezpečnost. Kromě jiného také řeší přechodné období po brexitu do roku 2020. Přechodné období je možné po souhlasu obou stran o rok či dva prodloužit.

Celkem 585 stran textu „rozvodové smlouvy“ s několika protokoly a přílohami řeší konkrétní otázky, které umožní co nejhladší rozvázání vztahů po 45 letech britské integrace v unii. Popisován je mimo jiné způsob vypořádání britských závazků vůči evropskému bloku a definovány jsou některé závazky do budoucna.

V Británii jsou tři miliony lidí z dalších zemí EU 

Klíčovým bodem - také pro řadu českých občanů v Británii - je závazek ochrany stávající podoby práv více než tří milionů lidí z jiných zemí EU na ostrovech a asi milionu Britů, kteří se rozhodli žít jinde v EU. Stejná pravidla mají platit také pro ty, kdo se přes La Manche přestěhují v době trvání přechodného období.

Dohoda také chrání práva rodinných příslušníků a dětí. Zajišťovat má to, že bude možné do Spojeného království přicestovat, žít, pracovat či studovat za stejných podmínek jako před brexitem a také v Británii žádat o trvalé bydliště podle stávajících pravidel.

Analogicky mají dál pro tyto lidi platit pravidla ohledně zaměstnávání a ti, kdo do podmínek smlouvy spadají - tedy už v Británii žijí, či se do ní přesunou v přechodném období - budou mít právo na zdravotní péči, penzi a další sociální příspěvky za stejných podmínek jako nyní.

Přechodné období potrvá nejméně do roku 2020

Na žádost britské strany je součástí dohody přechodné období, které skončí na konci roku 2020. Strany se nakonec dohodly na možnosti toto období jednou prodloužit, pokud se na tom společně dohodnou.

Po dobu přechodného období, které dává přinejmenším 20 měsíců času na dojednání dohod upravujících budoucí vzájemné vztahy, už nebude Británie členem unie, prakticky se ale pro firmy a občany nic nezmění. Země však odejde z politických institucí EU, nebude se už tedy podílet na rozhodování o budoucnosti bloku.

Vyjednavači také úspěšně vyřešili problém vyrovnání britských finančních závazků vůči EU. Británie zaplatí všechno, co má zaplatit ve stávajícím finančním rámci do konce roku 2020, pro žádnou z ostatních 27 zemí EU tak brexit samotný nebude znamenat vyšší finanční náklady či finanční ztrátu.

Některé britské závazky jsou ale dlouhodobější, například podíl na společných zárukách za poskytnuté půjčky. Británie také splní své závazky vůči svěřeneckým fondům a finančním nástrojům sloužícím například na pomoc africkým zemím či syrským uprchlíkům v Turecku.

Dohoda řeší praktické otázky související s koncem Británie v EU, například zajišťuje pokračování hladkého převozu zboží ve chvíli, kdy země z EU odejde. Znamená to, že by neměly být narušeny například dodavatelské vazby.

Britové uznali české pivo, tvarůžky i oplatky

Britská strana se po dlouhých rozhovorech zavázala svými zákony uznat a chránit více než 3000 evropských tzv. „geografických chráněných označení“, tedy konkrétních kvalitních potravinářských výrobků z určitých míst. V Česku se to týká například karlovarských oplatek, valašských frgálů, olomouckých tvarůžků nebo piva.

Shoda byla také nalezena ohledně způsobu, jak řešit rozpory okolo aplikace smlouvy, která nakonec bude základním právním dokumentem pro vztahy EU a Británie. Problém bude nejprve posuzovat ustavený společný výbor, a pokud v něm nebude nalezena dohoda, bude následovat arbitráž. V případě, že se bude jednat o otázku související s unijním právem, bude přihlížet k rozhodnutí unijního soudu. Výsledek arbitráže bude pro obě strany závazný.

Dohoda řeší i otázku stávající soudní spolupráce, administrativních procedur či otevřených veřejných zakázek. Stanoví také například, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) bude moci ještě čtyři roky po konci přechodného období otevírat nová vyšetřování případů, které se staly před brexitem či za přechodného období.

Problém irských hranic 

Klíčovou otázkou, která v posledních měsících dojednání dohody výrazně zpomalila, bylo nalezení způsobu, jak zajistit praktickou neexistenci standardní vnější hranice EU mezi Irskem a britským Severním Irskem. Hladký pohyb přes hranici má klíčový význam pro tamní mírový proces.

Věc nakonec řeší speciální protokol, který popisuje právně závaznou „pojistku“. Ta by měla po konci přechodného období začít platit „pokud a když“ se do té doby nepodaří oběma stranám v rámci diskusí o budoucí podobě vzájemných vztahů dojednat jiné řešení problému.

Obě strany se přitom zavázaly pokusit se nově věc domluvit do 1. července 2020. Právě v té chvíli se také mohou začít bavit o možnosti získat více času tím, že jednou prodlouží končící přechodné období. Na ukončení platnosti domluvy se musí dohodnout obě strany, žádná nemůže protokol vypovědět sama.

Protokol předpokládá, že po konci přechodného období a do „náběhu“ zatím nenalezeného nového řešení, vznikne z EU a Británie společný celní prostor.Severní Irsko tak zůstane součástí stejného celního prostoru jako zbytek Spojeného království a při přesunu zboží nebudou potřeba žádná dodatečná cla, kvóty či kontroly a hranice bude volně prostupná.

Rovné hřiště a přímé dohody o Gibraltaru

Obě strany se dohodly na řadě opatření, která zaručují mezi EU a britskou stranou „rovné hřiště“ pro obchodní soutěž, Británie tak bude uznávat některá unijní pravidla například ohledně pracovního práva, ochrany životního prostředí či zdanění.

Součástí dohody naopak nejsou pro britskou stranu důležité otázky rybolovu, ty mají být řešeny až v následné smlouvě o budoucích vztazích. V Severním Irsku má platit unijní celní kodex, což zajistí, že severoirské firmy nebudou mít překážky při umísťování zboží na unijní jednotný trh.

 

Británie zůstane ve vztahu k Severnímu Irsku vázána pravidly EU, která souvisí s unijním jednotným trhem a nelze se jim při odstranění standardní hranice vyhnout. Jde o legislativu týkající se zboží, sanitárních a fytosanitárních pravidel, pravidel pro zemědělské produkty, daň z přidané hodnoty u zboží a unijní pravidla pro státní soutěž.

Smlouva také řeší otázky související s britskými základnami na Kypru a s Gibraltarem. Španělé v minulých dnech na poslední chvíli zdramatizovali přípravu dnešního summitu požadavkem jasné garance toho, že jakékoliv budoucí dohody týkající se Gibraltaru budou dojednávány přímo mezi Madridem a Londýnem.

zanyn ( 28. listopadu 2018 20:17 )

Ono je snad v tomhle státě ještě něco opravdu pouze českého? Snad jen ten Švejk. Všade jinde ja na..no cizinců a podílníků .......... A kolikpak jich u nich máme my????

junkiexl ( 28. listopadu 2018 09:17 )

Co delaji Homolkovi u Queeny? Chudak zenska, ceho se jeste na stara kolena nedockala.

zdenek43 ( 27. listopadu 2018 14:30 )

...rozvod začíná, zkomplikují ho dluhy. Británie odmítá zaplatit 60 miliard eur, EU na nich trvá...EU bude chtít mezi 60 až 100 miliardami eur.... +++++ "Není to žádná sankce nebo trest, ale Británie musí zaplatit svůj účet," řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. +++++ Evropští vyjednavači se například domnívají, že by Británie měla do společného evropského rozpočtu zaplatit ještě zhruba 60 miliard eur (přes 1,5 bilionu korun). Podle propočtů Evropské komise to je částka, kterou budou Britové po odchodu dlužit. Jde o jejich podíl na různých společných projektech, se kterými dřív souhlasili, nebo o výplaty penzí britským zaměstnancům evropských institucí. /// ...... Brusel opustí poslední Brit až za čtyřicet let, brexit skončí v roce 2059....... /// ... 4.zari 2017 - Mayová souhlasí s platbou astronomického účtu za brexit Britská premiérka Theresa Mayová podle včerejšího deníku The Times hodlá zaplatit astronomický „účet za brexit“, který Londýnu vystavil Brusel. Evropská unie požaduje při odchodu Británie z bloku vyrovnání 100 miliard liber (2,6 biliónu korun). ....Mayová ale prý dospěla k rozhodnutí zaplatit do roku 2022 Bruselu nejméně 50 miliard liber (1,4 biliónu korun)...... zatim 50 .....

zdenek43 ( 27. listopadu 2018 14:10 )

aleeee ZASE TIATR PRO SPODINU ....... DOHODA , ZE JSME SE DOHODLI ........ALEEEEE a dolezite je TO ale - ale TO ale se bude resit dalllllllllllll - - - a to do roku 2020 a samo, ze se TO daaaa jeste P R O D L O U Z I T ................. to je oblbovak - podvod ........ lhani . . nooooo a spodina v 27 statech EU jeee N A D S E N A """"" To si děláte kozy """"" -

panda82 ( 27. listopadu 2018 09:56 )

no jen to nerozebírej, bez nohy můžeš být raz dva, ale co s tvým mozkem, ten je nadobro postižen, tomu už nepomůžeš, a pozor pomluvy už jsou trestný čin, tak bacha

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa