Pátek 1. prosince 2023
Svátek slaví Iva, zítra Blanka
Zataženo, sněžení -1°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Jak se stát členem volební komise a kolik za to členové dostávají?

Členy volebních komisí čekají vyšší odměny.
Členy volebních komisí čekají vyšší odměny.  (Autor: ČTK)
Autor: ixs, urw - 
27. září 2023
12:43

Členem volební komise se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který ve volbách zároveň nekandiduje. Jak probíhá nominace členů komise a jak jsou za svou práci odměnění.

V každé okrskové volební komisi má zasedat i jeden úředník. Pokud by jich v dané obci nebyl dostatek, mohou je starostům podle ministerstva poskytnout kraje. 

Odměna člena volební komise

Předsedové komisí dostávají za svou práci 2200 korun, místopředsedové a zapisovatelé dostávají 2100 Kč. Řadoví členové volební komise dostávají v základu 1800 Kč. Pokud jsou volby kombinované, jako v roce 2024 krajské a komunální, zvýší se základní odměna pro členy okrskových volebních komisí o 400 kč.

V obvodech, kde se budou konat druhá kola senátních voleb, se zvýší odměna o dalších 700 Kč pro řadové členy a o 1000 pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele.

Příklady - výše odměn členů volebních komisí při volbách v roce 2024

Výše odměn členů volebních komisí při Evropských volbách 2024
Předseda 2 200 Kč
Místopředseda a zapisovatel 2 100 Kč
Řadový člen 1 800 Kč

Volby do Evropského parlamentu, které proběhnou v červnu, jsou jednokolové a ve stejném termínu neprobíhají žádné další volby. Členům okrskových volebních komisí tak náleží základní výše odměn

Výše odměn členů volebních komisí při krajských a senátních volbách 2024
Člen komise Odměna Výpočet
Předseda v Praze (kandidát zvolen v 1. kole) 2 200 Kč Základ
Předseda v Praze (kandidát zvolen v 2. kole) 3 200 Kč Základ + 1 000 Kč  za druhé kolo
Místoředseda nebo zapisovatel v Praze (kandidát zvolen v 1. kole) 2 100 Kč Základ
Místoředseda nebo zapisovatel v Praze (kandidát zvolen v 2. kole) 3 100 Základ + 1 000 Kč za druhé kolo
Řadový člen v Praze (kandidát zvolen v 1. kole) 1 800 Kč Základ
Řadový člen v Praze (kandidát zvolen v 2. kole) 2 500 Kč Základ + 700 Kč za druhé kolo
Předseda mimo Prahu (kandidát zvolen v 1. kole) 2 600 Kč Základ + 400 Kč za souběh voleb
Předseda mimo Prahu (kandidát zvolen v 2. kole) 3 600 Kč Základ + 400 za souběh voleb + 1 000 Kč za druhé kolo
Místoředseda nebo zapisovatel mimo Prahu (kandidát zvolen v 1. kole) 2 500 Kč Základ + 400 Kč za souběh voleb
Místoředseda nebo zapisovatel mimo Prahu (kandidát zvolen v 2. kole) 3 500 Kč Základ + 400 za souběh voleb + 1 000 Kč za druhé kolo
Řadový člen mimo Prahu (kandidát zvolen v 1. kole) 2 200 Kč Základ + 400 Kč za souběh voleb
Řadový člen mimo Prahu (kandidát zvolen v 2. kole) 2 900 Kč Základ + 400 za souběh voleb + 700 za druhé kolo

 

Okrsková volební komise

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise, kterého jmenuje starosta obce. Komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Jak se stát členem volební komise

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu člena volební komise dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka v právu volit a nekandiduje ve volbách.

Kdo může delegovat členy volební komise pro volby do EP 2024

Pokud se chcete dostat do volební komise, může vás delegovat politická strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována. Případně se můžete přihlásit na radnici a pokud nebudou všechna místa v okrskových volebních komisích obsazena, může vás na ně dosadit starosta, který má povinnost zajistit plné obsazení volebních komisí.

Kdo můžu delegovat členy volební komise pro krajské volby a volby do Senátu 2024

Delegovat členy volební komise pro volby do Senátu může každé politické hnutí, strana nebo jejich koalice, které v daném obvodě postavili vlastního kandidáta a nezávislí kandidáti, kteří v obvodě kandidují. Pokud takto není dosaženo minimálního počtu členů volební komise, jmenuje zbytek členů starosta obce.

Pro krajské volby mohou delegovat strany, jejichž kandidátka je v daném kraji registrována pro volby do zastupitelstva krajů. Pokud takto není dosažen minimální počet členů okrskové volební komise, je povinností starosty obce, aby zbytek členů jmenoval on

Co je úkolem okrskové volební komise

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování. Poté odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu.

 

babicka15vnoucat ( 13. ledna 2018 09:22 )

Můj manžel nemůže chodit, proto jsem si telefonicky objednala komisi s urnou, aby můj manžel mohl odvolit. Bylo mi řečeno, že musím dát písemnou žádost. Co to je zase za volovinu. Mám kamarádku v Michli, volbou patří do školy u Mendíků v Praze 4 a tam jsem jí vždy jenom zavolala a oni přišli. Teď potřebuji pro svého manžela a chtějí to písemně!!! Co to je zase za nešvar??? Děkuji za odpověď!!!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa