Ministerstvo vnitra přichystalo kromě zvýšení odměn pro členy komise i další změny. V každé okrskové volební komisi by měl zasedat i jeden úředník. Pokud by jich v dané obci nebyl dostatek, mohou je starostům podle ministerstva poskytnout kraje.

Odměna člena volební komise 2018

Předsedové komisí dosud dostávali za svou práci 1600 korun a zapisovatelé o stokorunu méně. Od ledna se tyto částky zvýší na 2100, respektive 2000 korun. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny by nárůst odměn měl vést k větší profesionalitě členů komise. Pro řadové členy komise se však nic nemění, jejich odměna zůstává na částce 1300 Kč.

Nové odměny dostaly okrskové volební komise poprvé během prezidentských voleb 2018. Za druhé kolo prezidentských voleb dostali členové komise 200 korun navíc. V Česku se konají i komunální a senátní volby. Na zvýšení odměn bylo ve státním rozpočtu připraveno 30 milionů korun, potvrdil ČT mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Okrsková volební komise

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise, kterého jmenuje starosta obce. Komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Okrsková volební komise - komunální volby 2018

Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Minimální počet členů okrskové volební komise je šest. Výjimku tvoří volební okrsky do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. Minimální počet stanoví starosta obce s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do obecních zastupitelstev.

Okrsková volební komise - senátní volby 2018

Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách do Senátu upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Minimální počet členů okrskové volební komise je pět. Výjimku rovněž tvoří volební okrsky do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. Minimální počet stanoví starosta obce s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem senátních voleb.

Jak se stát členem volební komise

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka v právu volit a nekandiduje ve volbách.

Pokud se chcete dostat do volební komise, lze tak učinit přes některého z nezávislých kandidátů, případně přes politickou stranu, hnutí či koalici, která působí v Poslanecké sněmovně nebo Senátu. Ty mohou delegovat do volební komise jednoho člena a jednoho zástupce. Žádost o členství v okrskové volební komisi lze podat i na místní úřad.

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování. Poté odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu.

Více o volebním dění čtěte ZDE