Členové volebních komisí budou mít vyšší odměny. Vnitro chce zapojit i úředníky

Autor: ixs - 
6. 12. 2017
15:30

Od roku 2018 budou mít členové volebních komisí vyšší odměny, uvedla Česká televize (ČT). O nárůstu o 500 korun rozhodlo ministerstvo vnitra. Odměny se komisím zvýšily poprvé po devíti letech.

Předsedové komisí dosud dostávali za svou práci 1600 korun a zapisovatelé o stokorunu méně. Od ledna se tyto částky zvýší na 2100, respektive 2000 korun. Podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny by nárůst odměn měl vést k větší profesionalitě členů komise. Pro řadové členy komise se však nic nemění, jejich odměna zůstává na částce 1300 Kč.

Nové odměny čekají okrskové volební komise poprvé během prezidentských voleb v roce 2018. První kolo voleb se koná 12. a 13. ledna, případné druhé kolo 26. a 27. ledna. Za druhé kolo prezidentských voleb dostanou členové komise 200 korun navíc. V Česku se příští rok konají i komunální a senátní volby. Na zvýšení odměn už je ve státním rozpočtu připraveno 30 milionů korun, potvrdil ČT mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Ministerstvo vnitra chystá i další změny. V každé okrskové volební komisi by měl zasedat i jeden úředník. Pokud by jich v dané obci nebyl dostatek, mohou je starostům podle ministerstva poskytnout kraje.

Prezidentské volby 2018 – okrskové volební komise

Minimální počet členů okrskové volební komise je stanoven zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky. Minimální počet členů okrskové volební komise je pět. Výjimku tvoří volební okrsky do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. Minimální počet stanoví starosta obce s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem volby prezidenta.

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise, kterého jmenuje starosta obce. Komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Jak se stát členem volební komise

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka v právu volit a není kandidátem na prezidenta.

Pokud se chcete dostat do volební komise, lze tak učinit přes některého z kandidátů na prezidenta, případně přes politickou stranu, hnutí či koalici, která působí v Poslanecké sněmovně nebo Senátu. Ty mohou delegovat do volební komise jednoho člena a jednoho zástupce. Žádost o členství v okrskové volební komisi lze podat i na místní úřad. Navrhovat členy komise může i strana, hnutí či koalice, která nemá zastoupení v parlamentu a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování. Poté odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu.

Profily kandidátů na prezidenta:

Výsledky prezidentských voleb 2018 budou zde

Jak volit s voličským průkazem čtěte zde

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Autorské komentáře k volbám prezidenta ČR čtete na Reflex.cz

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud