Úterý 31. ledna 2023
Svátek slaví Marika, zítra Hynek
Zataženo, sněžení 2°C

Jak se stát členem volební komise a kolik za to členové dostávají?

Členy volebních komisí čekají vyšší odměny.
Členy volebních komisí čekají vyšší odměny.  (Autor: ČTK)
Autor: ixs, urw - 
30. listopadu 2022
11:37

Členem volební komise se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který ve volbách zároveň nekandiduje. Jak probíhá nominace členů komise a jak jsou za svou práci odměnění.

V každé okrskové volební komisi má zasedat i jeden úředník. Pokud by jich v dané obci nebyl dostatek, mohou je starostům podle ministerstva poskytnout kraje. 

Odměna člena volební komise

Předsedové komisí dostávají za svou práci 2200 korun a zapisovatelé dostávají 2100 Kč. Řadoví členové volební komise dostávají v základu 1800 Kč. Pokud jsou volby kombinované, jako letošní komunální a senátní, bývá odměna navýšena o 400 kč.

Okrsková volební komise

Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise, kterého jmenuje starosta obce. Komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Jak se stát členem volební komise

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu člena volební komise dosáhl věku 18 let, u něhož nenastala překážka v právu volit a nekandiduje ve volbách.

Pokud se chcete dostat do volební komise, může vás delegovat politická strana, která má své zástupce v Parlamentu (Sněmovně nebo Senátu), nebo alespoň jeden mandát v krajském zastupitelstvu příslušného kraje. Delegovat členy volebních komisí mohou i osoby, které nominovali některého z kandidátů na prezidenta. Žádost o členství v okrskové volební komisi lze podat i na místní úřad.

Co je úkolem okrskové volební komise

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování. Poté odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu.

babicka15vnoucat ( 13. ledna 2018 09:22 )

Můj manžel nemůže chodit, proto jsem si telefonicky objednala komisi s urnou, aby můj manžel mohl odvolit. Bylo mi řečeno, že musím dát písemnou žádost. Co to je zase za volovinu. Mám kamarádku v Michli, volbou patří do školy u Mendíků v Praze 4 a tam jsem jí vždy jenom zavolala a oni přišli. Teď potřebuji pro svého manžela a chtějí to písemně!!! Co to je zase za nešvar??? Děkuji za odpověď!!!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa