Pondělí 4. března 2024
Svátek slaví Stela, zítra Kazimír
Oblačno 11°C

Volby do Evropského parlamentu 2024: Jak postupovat při výběru europoslanců?

Jak správně volit ve volbách do Evropského parlamentu?
Jak správně volit ve volbách do Evropského parlamentu?  (Autor: Blesk:Martin Pekarek)
Autor: Pavlína Zítková - 
10. května 2023
09:50

Už v roce 2024 budou mít možnost si všichni občané Evropské unie zvolit nové představitele do Evropského parlamentu. Ten po odchodu Velké Británie z EU čítá celkem 705 europoslanců. Kolik europoslanců si volí Česká republika? Jak volby probíhají a co když nejste zrovna během voleb v Česku?

Českou republiku zastupuje v Evropském parlamentu celkem 21 europoslanců a europoslankyň. Počet je dán dle velikosti členské země. Menší země mají méně poslanců než velké, zároveň ale jeden poslanec z velké země zastupuje více občanů než jeden poslanec z malé země.

Po odchodu Spojeného království z EU se 27 křesel rozdělilo mezi některé členské státy. I když na nás žádné nevyzbylo, podíl poslanců za Českou republiku narostl z 2,8 procenta na 2,98 procenta. Největší zastoupení s 96 europoslanci má Německo, následuje Francie s 84 křesly a pak Itálie se 79 křesly. Naopak Malta má jen 6 křesel. Důležitá informace je, že české kandidátky lze volit jen v České republice, v zahraničí je volit nelze.

I když je účast na volbách do Evropského parlamentu dost nízká, vzhledem k tomu, o čem všem rozhoduje, je důležité si své zástupce pečlivě zvolit. Europoslanci nerozhodují jen o legislativě, ale také schvalují nové obchodní dohody nebo dohlížejí na ostatní evropské instituce, kontrolují, zda je evropský rozpočet řádně využíván.

Volby do Evropského parlamentu probíhají po celé Evropské unii každých pět let a je to klasické všeobecné, rovné a přímé volební právo tajným hlasováním. V jednotlivých zemích se mohou volby v určitých aspektech ale lišit, třeba v pravidlech korespondenčního hlasování. 

Liší se také dny konání voleb. Musí proběhnout ve vyhlášeném rozmezí čtyř dnů, ale každý stát si určuje, kdy přesně. Zatímco v ČR jsou vždy volby v pátek a v sobotu, v Nizozemsku se volí ve čtvrtek a nejvíce zemí volí v neděli.

V tomto článku se ještě dozvíte:

Kdo může volit do Evropského parlamentu 2024

Volit může každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let nebo každý občan jiného členského státu EU, který je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Volič zároveň nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Při volbě je potřeba předložit průkaz totožnosti, tedy platný občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky nebo cestovní průkaz.

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

Nemůžete v den voleb hlasovat v místě svého bydliště? Pak máte možnost si zažádat o voličský průkaz, díky kterému můžete hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. 

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb písemně nebo osobně s tím, že písemná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. týden před volbami v pátek v 16:00 hodin) nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (tj. ve středu do 16:00 hodin).

Žádost můžete poslat obecnímu úřadu v místě vašeho trvalého pobytu prostřednictvím datové schránky, podat ji tam osobně. Žádat můžete také v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Opavě a Liberci na úřadě příslušné městské části nebo úřadě městského obvodu. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě musí požádat o voličský průkaz svůj zastupitelský úřad.

Jakmile se vám podaří voličský průkaz vyřídit, v den voleb s ním jen přijdete do vybrané volební místnosti a předložíte ho společně s průkazem totožnosti.Průkaz je potřeba odevzdat okrskové volební komisi.

Jak volit v zahraničí

České kandidáty je možné do Evropských voleb volit jen na území České republiky. Jsme přitom jen jednou z mála zemí (vedle třeba Slovenska, Irska a Malty), která svým občanům nedovoluje volit do Evropského parlamentu ze zahraničí. Ostatní země mají buď zavedenou možnost korespondenční či elektronické volby, nebo mohou volit na ambasádě v zahraničí.

Jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě vašeho bydliště v zahraničí o zápis do seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutné podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16 hodin. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Jinak je ještě možnost si začít studovat politické strany v zahraničí, zaregistrovat se a volit pro europoslance za jiný členský stát. Volební právo v Lucembursku ale třeba získáte až po pěti letech pobytu.

Jak mohou volit cizinci

Stejně jako v zahraničí mají Čeči stíženou volbu do europarlamentu, i cizinci pocházející z jiného členského státu EU si zde musí v případě zájmu o volby zažádat o zápis do seznamu voličů. Cizinci zde ale volit mohou. Jestliže už volil na českém území v minulých volbách do Evropského parlamentu, je automaticky v seznamu voličů zapsán. Raději si to ale ověřte u příslušného obecním úřadě.

Podmínkou je, aby volič cizinec měl občanství jiného členského státu EU, nejpozději ve druhý den voleb dosáhl 18 let, má na území ČR pobyt, a to nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.

Jestliže tyto podmínky splňuje pak potřebuje nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, jestliže už třeba v minulosti hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí. Pokud zatím ještě nehlasoval, pak musí do 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Vzor žádosti se nachází na stránkách ministerstva vnitra ČR.

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa