Zájem o zahrady prudce vzrostl během covidové pandemie, kdy se téměř vyvažovaly zlatem. Nyní sice zlevnily, ale s levnou koupí nepočítejte. „Cena zahrádek celorepublikově klesla jen mírně,“ vysvětluje Ondřej Strada za Bezrealitky. Na trhu je navíc momentálně i velmi málo nabídek. Vrcholí totiž zahrádkářská sezona, zahrádkáři si chtějí svou zahrádku užít a neprodávají. „Více zahrádek k prodeji očekáváme až na podzim, kdy někteří zahrádkáři zahradu zazimují a pokusí se o prodej,“ říká Strada.

Není jedna jako druhá

Sháníte zahrádku? Většinou máte na výběr mezi koupí samostatné zahrádky, nebo pronájmem v rámci zahrádkářské kolonie. „U koupě zahrady do tzv. osobního vlastnictví je nutné počítat s vyšší pořizovací cenou a omezeným počtem takových nemovitostí. Proto mnoho ze zájemců nakonec přistupuje ke druhé variantě, kterou představují zahrádky užívané na základě nájemního či podnájemního práva,“ vysvětluje JUDr. Ondřej Preuss z Dostupnyadvokat.cz.

Vlastní vytáhne z kapsy víc peněz

Vlastní zahrádka poskytuje jistotu vlastnictví a nulová omezení v podobě vnitřních předpisů, její koupě je ale fi nančně náročnější než pronájem.

✔ Zkontrolujte katastr

Ověřte, jak je plocha vedena v katastru nemovitostí. „Nevyplácí spoléhat se na ujištění majitele a vhodné je nahlédnout do listu vlastnictví,“ radí Jan Martina z MM reality.

✔ Prověřte územní plán

Pokud byste chtěli na zahradě v budoucnu něco postavit, nahlédněte do územního plánu. „Zjistíte, v jakém území je pozemek situován a zda je na něm možné v budoucnu stavět. Pokud je zahrada umístěna v zastavitelném území, lze pak řešit vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a povolení stavby,“ vysvětluje Martina.

✔ Zajímejte se o sítě

„Ptejte se, jaké jsou na pozemku inženýrské sítě. Zejména přístup k elektřině a vodě,“ radí Tomáš Frýdek z Re/Max Delta. U zahrádek také často chybí přípojka na kanalizaci, což znamená nutnost zřízení septiku.

Na potok při zalévání nespoléhejte

Zahrádky často nemají zdroj vody na zalévání. Majitelům (či pronajímatelům) pak nezbývá než chytat dešťovou vodu do sudů či využívat přírodní zdroje v okolí. Jenže zalévání z potoka nebo z řeky upravuje vodní zákon. Pokud podle něj budete vodu nabírat kbelíkem nebo konví, je to v pořádku. V případě, že byste chtěli odebírat vodu z řeky pomocí čerpadla, budete potřebovat povolení vodoprávního úřadu. „V něm sepíšete, za jakým účelem chcete vodu čerpat, jaké množství a po jakou dobu,“ upřesňuje JUDr. Preuss.

Nejdůležitější »vodní« pravidla:

■ pokud nosíte vodu v konvi, je vše v pořádku

■ k používání čerpadla potřebujete povolení vodoprávního úřadu

■ s povolením můžete čerpat bez poplatku až 6000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc

■ za odběr vody čerpadlem bez povolení hrozí pokuta do výše 50 000 Kč (platí pro fyzické osoby)

Pozor na trik

»Vykopnout« cenu zahrady může trik s budoucí výstavbou. „Prodávající rádi používají argument, že v budoucnu bude možné na pozemku stavět, budou na něj zavedeny inženýrské sítě aj. To může být pouhá prodejní taktika – stavební parcely a zasíťované pozemky se prodávají za násobně vyšší cenu,“ popisuje Strada.

I kůlna někdy kůlna někdy potřebuje povolení

Budete chtít na zahradě postavit zahradní domek nebo kůlnu na nářadí? Podle stavebního zákona domek do 25 m2 zastavěné plochy nevyžaduje povolení ani ohlášení, u větších staveb už se mu ale nevyhnete. Zápis do katastru se pak vztahuje na všechny drobné stavby přesahující 16 m2 zastavěné plochy a výšku 4,5 m.

Zahrádkářské kolonie: Souhlasíte s cizími pravidly

Nižší cena, ale různorodá pravidla, to je zahrádka v rámci zahrádkářské kolonie. „Zahrádkářské kolonie představují systém, kde je s vlastníkem pozemku uzavřená nájemní smlouva a členové pak nejčastěji jednotlivé zahrádky užívají na základě podnájemní smlouvy,“ potvrzuje advokát JUDr. Preuss.

Pronájem

Většina zahrádkářských kolonií patří jednomu vlastníkovi (typicky obci či městu), který má se zahrádkářským spolkem či sdružením uzavřenou nájemní smlouvu a na jejím základě pak sdružení může jednotlivé zahrádky pronajímat.

Prověřte délku smlouvy

Před podpisem podnájemní smlouvy zahrady se informujte, na jak dlouho je nájemní smlouva podepsána. „I kdyby šlo o smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět, často se lhůtou jednoho roku. Největší jistotu představují smlouvy podepsané na dlouhé desítky let,“ zdůrazňuje advokát Preuss.

Mrkněte do katastru

Pokud se na zahradě nachází zahradní chatka, zkontrolujte si v katastru nemovitostí, zda je v něm zapsána. Chatky jsou ve většině případů vlastnictvím uživatelů zahrádek, pozemek pod nimi už ne.

Projděte vnitřní řád

Projděte si vnitřní řád zahrádkářské kolonie. „Uzavření podnájmu zahrady bývá podmíněno členstvím v občanském sdružení (zahrádkářská kolonie), což může být zpoplatněno vstupním poplatkem v řádu tisíců korun,“ vysvětluje JUDr. Preuss. Ve vnitřním řádu dále najdete poplatky, které jsou spojeny s užíváním zahrady, nebo pravidla pro chov drobných zvířat.

 

Video
Video se připravuje ...

Jak na provzdušnění trávníku? Zkuste i vertikulaci! Videohub

Fotogalerie
3 fotografie