Ano, řeč je o rodičích, kteří si nedokážou život svých dětí nechat jen pro sebe! Kyberprostor přináší řadu nástrah a rizikové sdílení fotek dětí na sociálních sítích může srovnat rodinné zázemí se zemí. Informace o svém dítěti přitom už někdy sdílelo 69 % rodičů! Rodiče podceňují rizika svého chování na internetu a nedomýšlejí následky.

Zkažené vztahy

„Mnoho rodičů si neuvědomuje, že sdílená fotografie či video, zachycující jejich dítě, může být zneužita a může dítěti ublížit,“ uvádí docent Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho tým spolu s Microsoftem ČR provedl výzkum o rizikovém sdílení citlivých informací rodiči o jejich dětech.

Špatný příklad

Právě rodiče by měli jít svým dětem příkladem, protože zásadním způsobem ovlivňují, zda se bude dítě v online prostředí chovat bezpečně. „Mnoho rodičů si neuvědomuje, že k fotografiím dítěte se zpětně mohou dostat např. jeho spolužáci, kteří mohou tyto materiály zneužít např. k ponižování, urážení či posměchu,“ vysvětluje docent Kopecký. Rodiče se nerozpakují sdílet i fotky svého dítěte na nočníku, když se vzteká, pláče nebo slintá.

Rada: Myslete dopředu

Velkým problémem jsou podle docenta Kopeckého fotografie obnažených dětí, které se internetem velmi rychle šíří a je obtížné je zastavit. „Mysleme na to, co o svých dětech na internetu sdílíme a zda jim to nemůže ublížit,“ radí.

Rada: Mějte kontrolu

Podle Karla Klatovského z firmy Microsoft můžou být řešením pro rodiče například soukromé složky nebo složky, které jde sdílet jen s konkrétními lidmi nebo jen na určitou dobu.

„Třeba OneDrive, který je v základní verzi pro koncové uživatele dostupný zdarma. Nebo například Zabezpečení Windows či nástroj Family Safety, který umožňuje rodičům také zdarma mít pod kontrolou to, co jejich děti na internetu dělají a kolik času na počítači, mobilu či herní konzoli tráví,“ radí Klatovský.

Ing. Karel Klatovský

Každému třetímu je všechno fuk!

Čeští rodiče sdílejí o svých dětech řadu informací, fotografií i videí. A stále existuje velké procento těch, kteří si se soukromím svých dětí nedělají starosti, případně o potenciálním nebezpečí moc nepřemýšlí. Absolutně žádné obavy ohledně sdílení informací nemá zhruba každý třetí rodič.

● 69 % rodičů sdílí informace o svých dětech.

● 4/5 rodičů dětem neukazují fotografie, které chtějí na internetu sdílet, neptají se na jejich souhlas.

● Každý patnáctý rodič (6,7 %) veřejně sdílel fotky zachycující částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem.

● 33,1 % rodičů sdílí obsah zachycující jiné děti bez souhlasu jejich rodičů.

Sdílíme s rodinou

K fotkám a videím dítěte má nejčastěji přístup rodina a přátelé. Nejvyužívanějšími sociálními sítěmi či platformami je jednoznačně Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, e-mail a cloudové úložiště. Výrazně méně využívaný je Instagram, Viber, Rajče.net a SMS/MMS.

Pomocí potomků udržujeme kontakty

Důvodem, proč fotky a videa dětí na sociální sítě dáváme, je především udržení kontaktu s rodinou. Následuje »chlubení« přátelům a zaznamenání momentů s dítětem. Necelá třetina (29,1 %) nesdílí žádná videa a pětina (20,4 %) ani žádné fotografie.

Ombudsman Blesku Roman Moussawi: K focení musí být svolení

Když pedofila naláká máma s tátou...

„Rodiče často nedomýšlí následky,“ potvrzuje právník Roman Moussawi, Ombudsman Blesku. A ptát se svých potomků na souhlas se zveřejněním je často ani nenapadne. „Lidé si neuvědomují, že je rozdíl ukázat návštěvě v obýváku fotky například nahých dětí, koupajících se ve vaně, a sdílet takovou fotku na sociální síti,“ říká Moussawi.

„V tom druhém případě se totiž taková fotka může objevit na nějakých webech s dětskou pornografií, a v podstatě tedy sloužit k páchání trestného činu. Kromě toho může být i zneužita ke kyberšikaně od spolužáků dítěte apod.,“ uvádí.

Rodiče by měli velmi zvažovat, jaké fotky svých dětí zveřejňují. „Základní pravidlo je nedávat tam takové fotky, které by mi samotnému vadily, ale každý bude k této věci mít úplně jiný přístup,“ dodává.

Podobu člověka chrání zákon

Právo rozhodovat, kdo mě může vyfotit a jak s fotkou dále naloží, patří k základním právům ochrany osobnosti. Tzv. právo na podobu je dokonce i přímo uvedeno v novém občanském zákoníku. Podle něj je možné zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, jen s jeho svolením, stejně jako jeho »podobu rozšiřovat«.

Podle advokáta Moussawiho se v praxi zvlášť citlivě vnímá neoprávněné zveřejňování menších dětí jinými osobami. „V takovém případě za dítě může jednat jeho zákonný zástupce (rodič) a požadovat odstranění fotek,“ říká. Neoprávněnému sdílení fotografi í je možné se bránit, případně i soudně. „Soud pak může odstranění fotky či videa nařídit,“ dodává.

Mgr. Roman Moussawi.
Autor: archiv Blesku

Rada: Problém nahlaste

Pokud chcete nechat odstranit konkrétní fotku, zkuste to vyřešit přímo na platformě, kde se fotka nachází. „V praxi se nejčastěji setkávám se stížnostmi na zveřejňování fotek na sociální síti facebook. Mnohdy se věc dá vyřešit i bez soudu, a to nahlášením fotky nebo videa na příslušné síti.

Například zmíněný Facebook má k tomu účelu formulář, a to jak pro rodiče dětí v případě, že je dětem do 13 let, tak v případě starších nezletilých, kteří se na něj mohou se žádostí o nahlášení/smazání fotky či videa obracet,“ radí advokát.

Hrozí soudní spory

„Vzhledem k tomu, že ČR je typická tím, že se zde v nadprůměrném množství zveřejňují fotky malých dětí, tak je do budoucna otázkou, zda »světový trend«, kdy děti v dospělosti žalují své rodiče za zveřejňování jejich fotek z dětství, nepřijde i do ČR a nebudou žaloby dětí proti rodičům běžné,“ upozorňuje právník. Rodiče by měli velmi zvažovat, jaké fotky svých dětí zveřejňují.

Vydírání nebo kyberšikana

Sdílené fotky nebo videa se můžou snadno stát zdrojem velkých problémů. Dítě může být terčem vyhrožování (pokud mi něco nedáš, něco neuděláš, pošlu ji všem tvým přátelům). Dokonce můžou usnadnit i případný útok.

„Pachatel ví, jaký sport dítě dělá, kde se pohybuje, jak vypadá, kam chodí do školy, kde bydlí, jak vypadají jeho příbuzní, ale třeba i to, jaké má rád jídlo, což mu může usnadnit získání jeho důvěry,“ varuje advokát Moussawi.

Francie klepla rodiče přes prsty: Ochranu dětí už řeší zákon!

Možná nejdál v ochraně dětí jsou ve Francii. Zákonodárci už tam dokonce schválili nový zákon bránící rodičům zveřejňovat fotografie svých dětí na internetu, aniž by k tomu měli jejich svolení!

Zákon byl Národním shromážděním přijat jednomyslně, posvětit jej musí ale ještě senát! Zákon zahrnuje ochranu soukromí dítěte mezi povinnosti rodičů, potomci zároveň mají mít právo do zveřejňování svých snímků ze strany rodičů mluvit, a to na úrovni, kterou umožňuje jejich věk a zralost. „Rodiče nemají absolutní právo na zveřejňování podoby dětí,“ zdůrazňuje autor legislativní úpravy Bruno Studer z Macronovy vládnoucí strany Obnova.

„Průměrnému třináctiletému dítěti koluje po sociálních sítích 1300 snímků. Tyto mohou vést k šikaně ve školním prostředí, ba co víc – mohou být zneužity k dětské pornografii,“ argumentoval Studer.

Věk 13 let zmínil jako hranici, kdy si dítě samo může zřídit účet na Facebooku či Instagramu. Citoval rovněž z výzkumu staršího data, že „hned 50 % fotografií vyměňovaných na fórech, kde se shromažďují pedofilové, bylo původně zveřejněno rodiči na sociálních sítích!“

Výzkumný ústav rodičovství a digitálního vzdělávání zjistil, že více než polovina rodičů již sdílela své děti online a 91 procent z nich tak učinilo dříve, než jejich dítě dosáhlo věku pěti let! „Každý uveřejněný obrázek zanechává digitální stopu, která se později jen těžko maže,“ uvádí britská Národní společnost pro prevenci krutostí na dětech (NSPCC).

Konec vydělávání na dětech

Francouzský zákon cílí rovněž na rodiče, kteří se živí jako influenceři a na zveřejňování fotek svých dětí vydělávají. Takovým dokonce může být právo na zveřejňování fotografií dětí soudem odebráno!

 

Video
délka: 31:42.76
Video se připravuje ...

Policista o zločincích na internetu: Pozor na podvodné SMS, maily i telefonáty. Kyberútoky sílí! Pavlína Horáková

Fotogalerie
13 fotografií