Naštěstí i pro takové děti existuje východisko. Na Českolipsku pořádá speciální tábory organizace Líp a spolu, o které Blesk píše v projektu Srdce pro vás. „Umístit Jakuba bylo dříve naprosto nemožné. Když jsme objevili Líp a spolu, měli pro nás řešení,“ říká jeho maminka Kateřina Skočdopole.

Nabere sílu

Faktem je, že takové děti potřebují větší péči, a tak pokrýt personálně obyčejný tábor se velmi prodraží. „Tři děti potřebují dohled jednoho dospělého. Organizaci se ale daří sehnat příspěvek, a tak nás tábor vyjde jako ten běžný. Navíc je uzpůsobený potřebám dětí,“ pochvaluje si paní Kateřina s tím, že když jede Jakub na tábor, spadne z ní každodenní starost. Může si vyčistit hlavu a nabrat sílu do další péče.

Organizace jí i synovi poskytuje nejen tábor, ale i další potřebné aktivity. „Rodiče se k nim mohou přijít zeptat na všechny možné informace spojené s postižením dítěte. Pořádají různé semináře s odborníky, nebo speciální kroužky,“ uzavírá Jakubova maminka.

Odjede na týden

Organizaci Líp a spolu objevila paní Kateřina před sedmi lety. „Nejprve jsme začali jezdit na příměstský tábor, pak na víkendové pobyty a teď je super, že Jakub může odjet třeba i na celý týden,“ říká Kateřina, podle které účast na akci s podobnými dětmi synovi pomáhá.

„Dříve nebylo myslitelné, aby s někým cizím někam odjel. Díky tomu, že jsou do táborů zapojené učitelky ze školy nebo asistentky, jednodušeji si na to zvykl,“ dodává Kateřina.

Ven z izolace

Paní Kateřina si uvědomuje, že kvůli postižení syna kouká na její rodinu okolí jinak. „Dříve jsme tak měli tendenci se izolovat,“ vysvětluje. Spolek Líp a spolu jim ale podal pomocnou ruku. „Díky tomu se stýkáme s rodiči, kteří řeší stejné starosti, jako máme my,“ říká. A prospívá to i Kubovi.

„Hlavně to, že může být mezi svými vrstevníky, a ne jen s mámou a tátou. Potřebuje mít nějaké porovnání a rozšířit si obzory. Díky tomu umí přijmout nové lidi a je šťastný,“ dodává jeho maminka.

Nedomluví se

Jakub chodil dříve do běžné mateřské školy. Právě tam si jeho rodiče všimli, že je odlišný. „Do té doby jsme mysleli, že je jen línější. Když chodil do školky, začali jsme situaci řešit s lékaři,“ vzpomíná Kateřina. „Přišlo se na to, že má poruchu vývoje řeči. Neumí v hlavě překlopit, co mu člověk říká. Protože se nedomluví, zaostává za ostatními,“ vysvětluje.

Chce se družit

Jakubovi podle jeho maminky nedochází, že je jiný než ostatní. O to horší pro ni a manžela je to, že se jim lidé vyhýbají. „Vždycky byl andělské usměvavé dítě. Je mí líto, když se chce družit, ale je okolím odmítaný,“ říká maminka.

Hodnoty Líp a spolu

✔ Respektování přirozené důstojnosti ✔ Nediskriminace jednotlivce ani členů jeho rodiny ✔ Respektování odlišností a přijetí osob se zdravotním postižením jako součásti lidské rozmanitosti a lidskosti ✔ Rovnost příležitostí ✔ Radost ze života ✔ Otevřenost ✔ Hravost ✔ Spolupráce ✔ Sdílení ✔ Vzájemná pomoc a vzájemný rozvoj ✔ Autonomie jednotlivce ✔ Inkluze

Jak pomoci?

Aby mohla organizace pomáhat, potřebuje ročně 2 miliony korun. „Získáváme granty, pomáhají nám obce,“ říká ředitelka.

Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na účet číslo: 2301581426/2010. Věnovat můžete ale i váš čas, který je důležitější než peníze. Více informací zjistíte na webu www.homesharing.cz

Kontakt: LÍP A SPOLU, z. s.

Adresa: Moskevská 82, 470 01 Česká Lípa

Telefon: 733 706 309

E-mail: radka.ondruskova@lipaspolu.cz

Web: www.lipaspolu.cz IČ: 07826290

Číslo účtu: FIO banka 2301581426/2010

Fotogalerie
6 fotografií