„Být jiný je normální,“ vysvětluje vizi spolku ředitelka Radka Ondrušková, podle níž by se mělo pochopení, respekt a podpora dostat nejen těmto lidem, ale i jejich příbuzným. Na Českolipsku a Liberecku pomáhá se svým týmem už od roku 2019. Tedy oficiálně.

Organizaci Líp a spolu, o které Blesk píše v projektu Srdce pro vás, založili rodiče dětí s autismem ještě o pár let dřív. „Od roku 2016 jsme se scházeli ve skupině rodičů, kteří si mohli všechno povědět otevřeně. Rodiče dětí se totiž často dostanou do velké izolace, jsou na všechno sami,“ vzpomíná na začátky.

Po třech letech založili rodiče vlastní spolek. „Už tehdy spadlo vedení organizace na má bedra,“ líčí matka dvou již dospělých mužů s Aspergerovým syndromem, který patří mezi poruchy autistického spektra. Lidé ze spolku si nejprve začali vyměňovat odborné knihy, poté otevřeli Centrum pro poradenství, přidali odborné přednášky a postupně nabízeli další služby.

„Vedle knihovny organizujeme rodičovské skupiny, dětské tábory, rodinné pobyty a nově také homesharing (odlehčovací pobyty – pozn. red.),“ říká Ondrušková a dodává: „Chceme, aby i lidé s odlišností mohli svůj život naplno prožívat a užívat si ho jako všichni ostatní.“

Diagnózu se ani nedozvědí

Autismus se může týkat kohokoli, řada dospělých o své diagnóze nemusí mít ani tušení. „Každý rok se u nás narodí asi tisíc až patnáct set dětí, u nichž je porucha autistického spektra následně diagnostikována,“ říká Radka Ondrušková a vysvětluje, že diagnózu může stanovit jen psychiatr nebo klinický psycholog. „Diagnóza je symptomatická. Tedy nebere se krev, nedělá se rentgen či vyšetření na cétéčku,“ dodává.

Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším poruchám mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem lidé vnímají svět odlišně, mívají problém s navazováním a udržováním vztahů a komunikací. Postrádají abstraktní myšlení a nerozumějí neverbálním projevům, jako jsou výraz tváře, gesta či tón hlasu.

Pomáhají odpočinout si

Nově začal spolek organizovat tzv. homesharing. „Je to forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci,“ vysvětluje ředitelka. Služba umožňuje pravidelný pobyt dítěte (nebo dospělého člověka) s mentálním nebo kombinovaným postižením v domácnosti tzv. hostitele. „Ten je samozřejmě proškolený a bere si na určitý čas člověka s postižením k sobě domů a pečuje o něj stejně jako o člena rodiny,“ říká Ondrušková, podle které si tak rodiče dětí mohou odpočinout a nabrat sílu na další péči.

Hodnoty Líp a spolu

✔ Respektování přirozené důstojnosti ✔ Nediskriminace jednotlivce ani členů jeho rodiny ✔ Respektování odlišností a přijetí osob se zdravotním postižením jako součásti lidské rozmanitosti a lidskosti ✔ Rovnost příležitostí ✔ Radost ze života ✔ Otevřenost ✔ Hravost ✔ Spolupráce ✔ Sdílení ✔ Vzájemná pomoc a vzájemný rozvoj ✔ Autonomie jednotlivce ✔ Inkluze

Pomoci můžete i vy

Aby mohla organizace pomáhat desítkám klientů, potřebuje k tomu asi dva miliony korun ročně. „Snažíme se získávat granty, jsme závislí i na darech od obcí,“ říká ředitelka. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv příspěvek poslat na účet číslo: 2301581426/2010

LÍP A SPOLU, z. s.

Adresa: Moskevská 82, 470 01 Česká Lípa

Telefon: 733 706 309

E-mail: radka.ondruskova@lipaspolu.cz

Web: www.lipaspolu.cz IČ: 07826290

Číslo účtu: FIO banka 2301581426/2010

 

Video

Neuvěřitelné schopnosti Kima Peeka. Skutečný život autisty z filmu Rain Man. Videohub

Fotogalerie
6 fotografií