Manželé Jiří (70) a Oldřiška (70) Zevlovi se v roce 2021 rozhodli pro změnu dodavatele plynu. „1. srpna jsme přešli od E.ON k Bohemia Energy,“ začíná paní Oldřiška. „Poslala jsem dvakrát zálohu čtyři tisíce korun za srpen a září a 16. října 2021 společnost ukončila činnost. Když v médiích psali varování – neposílejte další zálohy – nic jsem raději neposlala,“ pokračuje.

Protože stav měřidel nikdo nekontroloval, rozhodla se 20. října jednat sama a odeslala do Bohemia Energy opsaný stav plynoměru. „Pak mi z Bohemia Energy poslali fakturu s tím, že mi vracejí 1156 korun. Faktura byla vystavena 10. prosince 2021 a v ní vyúčtovali odběr od 1. srpna až do toho 16. října. Brala jsem to tak, že je vše vyřízeno,“ vzpomíná paní Oldřiška.

Jenže... Po pár dnech přišla nová, tzv. opravná faktura, kde po ní najednou chtěla Bohemia Energy doplatit 8685 korun za stejný odběr plynu, za který mi poslali přeplatek. „Konečný odběr byl ale ten, který jsem jim napsala,“ říká s tím, že chtěla situaci rychle řešit, ale na infolince se dozvěděla pouze to, že je neplatič a ať zaplatí.

Vyšší dluh?

„Dokonce mi pak na jejich infolince slečna řekla, že dlužím 16 tisíc. Byla jsem úplně vyřízená. Nerozumím tomu a není nikdo, kdo by mi vysvětlil, proč bych měla platit znova něco, co už jsem zaplatila. Požadovanou částku jsem ze zoufalství zaplatila, protože se ozvali náhle vymahači dluhů,“ líčí paní Oldřiška.

Do toho všeho přišla třetí faktura. „Jmenuje se opravná faktura z 16. února 2023. Prý se spletli v účtování DPH. Tentokrát je na 10 509 korun. To už je silný kafe. Mám prý doplatit jen rozdíl od té druhé platby, tedy 1824 Kč. Připadá mi, že zkoušejí, co lidé vydrží a co jim zaplatí,“ uzavírá svůj příběh seniorka.

Propočty a platby

✔ ZÁLOHY: zaplaceno 8000 Kč

✔ 1. VYÚČTOVÁNÍ: vráceno 1156 Kč

✔ 2. VYÚČTOVÁNÍ: zaplaceno 8685 Kč + 200 Kč penále (8885 Kč)

✔ 3. VYÚČTOVÁNÍ: nezaplaceno 1824 Kč (10 509 Kč – 8685 Kč)

Ne jedna, ale hned tři faktury za plyn dorazily paní Zevlové (70) z Českých Budějovic za jedno období.
Autor: Vlaďka Hradská

Bohemia Energy: Vyúčtování je správně!

Za společnost Bohemia Energy zaslal vyjádření mediální zástupce Mirek Deneš: Případ pana Zevla jsme důkladně prověřili a opakovaně došli k závěru, že společnost Bohemia Energy vyúčtovala správně nedoplatek včetně dodatečného doúčtování DPH. Při vystavování konečných vyúčtování spoléháme na správnost údajů získaných od provozovatele distribuční soustavy (PDS), podle kterých zákazník spotřeboval 22 028 m3 plynu, čímž mu vnikl přeplatek ve výši 1156,- Kč.

V mezidobí jsme se zákazníkem řešili jeho reklamaci, ve které sám uváděl stav měřidla 22 379m3, tedy vyšší než nám zaslal PDS. Proto jsme reklamaci standardně předali PDS, který potvrdil správnost objemu spotřeby, reklamaci uznal jako oprávněnou a zaslal nám nové údaje k fakturaci, kde zákazníkovi vznikl doplatek 8 685,- Kč. Při kontrole plateb jsme následně zjistili, že do opravné faktury nebyla zahrnuta sazba DPH, jelikož byla vystavována v době, kdy bylo státem nařízené odpuštění DPH. To se ale netýkalo opravných faktur. Proto bylo následně DPH do opravné faktury doúčtováno. Tedy jak vyúčtování doplatku, tak doúčtované DPH je v případě pana Zevla zcela v pořádku.

Se zákazníkem i jeho právním zástupcem jsme od vystavení opravné faktury rok opakovaně komunikovali a poskytli mu veškeré informace a důvody k jejímu vystavení. Neuhrazené pohledávky jsou standardně, stejně jako v jiných společnostech (například O2 nebo ČEZ atd), nejprve řešeny interním oddělením pohledávek a následně postoupeny subjektům, které se jimi zabývají.

K úhradě splatného vyúčtování totiž došlo až 27.1.2023, tedy téměř po roce od splatnosti opravné faktury. Přesto jsme zákazníkovi neúčtovali žádné úroky z prodlení, ačkoli bychom na ně měli ze zákona nárok.“

Ombudsman Blesku: Reklamace nebo Energetický regulační úřad

Pokud má zákazník pocit, že obdržené vyúčtování energií, ať už řádné, opravné, nebo mimořádné, neodpovídá skutečnosti, má podle Ombudsmana Blesku možnost uplatnit reklamaci. „Podrobnosti ohledně reklamace najdete v obchodních podmínkách. V nich bývá uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, aby po prvotním informativním hovoru byla reklamace uplatněna písemně, přinejmenším e-mailem. Zákazník tak získá důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ zdůrazňuje na začátku Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený.

Řešit, ale zaplatit

„Za upozornění stojí, že uplatnění reklamace nezbavuje povinnosti zaplatit vyfakturovaný nedoplatek. Pokud se později ukáže, že reklamace byla oprávněná, bude zákazníkovi částka vrácena zpět,“ radí dále Zelený s tím, že reklamace musí být vyřízena do 15 dnů o jejího doručení davateli. Uzná-li dodavatel, že ve vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení reklamace.

Další krok

Pokud reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo spotřebitel nesouhlasí s jejím výsledkem, může se obrátit na Energetický regulační úřad. „Tento postup bych doporučil i manželům Zevlovým. Více informací je možné vyhledat na webové stránce www.eru.cz,“ pokračuje Lukáš Zelený.

„Ale pozor, náležitosti návrhu na zahájení řízení u Energetického regulačního úřadu jsou stanovené zákonem. Podání musí obsahovat označení účastníků řízení, srozumitelný a věcný popis problému a návrh rozhodnutí, tedy co konkrétně stěžovatel požaduje. A v neposlední řadě je třeba připojit veškeré související dokumenty, které potvrzují tvrzení stěžovatele,“ dodal na závěr Ombudsman Blesku.

Mgr. Lukáš Zelený
Autor: Tonda Tran

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Video se připravuje ...

Expert o klesajících cenách energií: Nejlevnější zemní plyn od začátku války, zlevní i elektřina. Markéta Volfová, Lukáš Červený

Fotogalerie
6 fotografií